Fot. PAP

PiS przeciwko ustawie o Sądzie Najwyższym

Prawo i Sprawiedliwość opowiada się przeciwko prezydenckiej ustawie o Sądzie Najwyższym. Nowela ma wydłużyć o 5 lat granicę wieku przechodzenia w stan spoczynku sędziów Sądu Najwyższego. Obecnie granica ta wynosi 70 lat.

Uzasadniając wniosek o odrzucenie ustawy w pierwszym czytaniu, poseł Krystyna Pawłowicz mówiła, że zmiana oznaczałaby „zabetonowanie” korpusu sędziowskiego SN. Poseł wskazywała także, że sędziowie kończący 70. rok życia robili kariery, kształtowali się w kulturze prawnej i praktyce wymiaru sprawiedliwości w czasach PRL-u.

– Można powiedzieć, że to pokolenie sędziów – oczywiście nie wszystkich – nie zapisało jasnej karty polskiego wymiaru sprawiedliwości. Całe środowisko sędziowskie odmówiło po ‘89 roku samooczyszczenia po spuściźnie PRL. Nie rozliczyło się z przestępstw sądowych i sędziowskich. To sprawia, że sędziowie Sądu Najwyższego – nie wszyscy – są obciążeni podejrzeniami szkodliwego przekazywania specyficznych PRL-owskich doświadczeń i nawyków nabytych w czasie swego dojrzałego życia zawodowego. Wobec nie oczyszczenia się środowiska sędziowskiego – jako grupa – nie mają oni moralnego prawa oczekiwania wydłużenia im czasu pracy – zwróciła uwagę poseł Krystyna Pawłowicz.

Przedstawiciele pozostałych klubów wskazywali na konieczność dopracowania projektu i omówienia jego konsekwencji. Głosowanie nad wnioskiem PiS o odrzucenie ustawy odbędzie się w piątek.

RIRM

drukuj