fot. PAP/Leszek Szymański

Pierwsi operatorzy amunicji krążącej w Wojsku Polskim, w tym w WOT

W siłach zbrojnych jest od czwartku dziewięciu certyfikowanych operatorów dronów uderzeniowych Warmate. Pięciu z nich to żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej – poinformował w piątek rzecznik Dowództwa WOT ppłk Marek Pietrzak.

Jak poinformował rzecznik, w ostatnich dwóch tygodniach na jednym z poligonów prowadzono pierwsze szkolenie poligonowe operatorów tego typu dronów uderzeniowych krótkiego zasięgu, określanych też jako amunicja krążąca. Szkolenie prowadzili inżynierowie i trenerzy z firmy WB Electronics, dostarczającej system.

W środę i czwartek, w ostatnich dwóch dniach szkolenia, odbyła się certyfikacja, podczas której operatorzy naprowadzali drony z głowicami bojowymi.

Dziewięciu z dziesięciu kandydatów na operatorów ukończyło szkolenie z wynikiem pozytywnym, uzyskując uprawnienia do obsługi i naprowadzania bojowego tego typu bojowych aparatów latających.

„Najlepszy wynik uzyskali ex aequo żołnierz WOT, pełniący Terytorialną Służbę Wojskową, oraz żołnierz zawodowy z innego rodzaju sił zbrojnych” – zaznaczył ppłk Marek Pietrzak.

Kolejne szkolenia są planowane na najbliższe miesiące. Operatorzy z najlepszymi wynikami przejdą szkolenie instruktorskie, a docelowo w brygadach obrony terytorialnej będą pełnić służbę w grupach wsparcia informacyjnego.

Ppłk Marek Pietrzak podkreślił, że szkolenia, w tym z naprowadzania bojowego, potwierdziły zakładane przez gestora – Dowództwo WOT – skuteczność i walory bojowe systemu Warmate. Teraz Dowództwo będzie koncentrować się na trzech aspektach: rozwijaniu integracji DUKZ z systemami rażenia sił zbrojnych, rozwoju technologicznym systemu, a także zwiększaniu zdolności sił zbrojnych do obsługi tego typu uzbrojenia.

Zdolności WOT w użyciu systemu Warmate będą rozwijane w czterech etapach, zgodnie z koncepcją budowy formacji. Pierwszymi jednostkami, do których trafi to uzbrojenie, będą brygady na ścianie wschodniej.

Umowa na dostawę siłom zbrojnym tysiąca bezzałogowców (stu zestawów po 10 dronów) zdolnych przenosić głowice bojowe, została podpisana w listopadzie ub. r. między WB Electronics i jednostką wojskową Nil. Pierwszą partię dostarczono w grudniu 2017 roku. Kolejne trafią do sił zbrojnych, w tym do WOT, do końca 2018 roku.

Amunicję krążącą typu Warmate firma WB Electronics, wchodząca w skład Grupy WB, największego prywatnego producenta sprzętu dla wojska, dostarcza kilku krajom, m.in. Ukrainie.

Formowanie Wojsk Obrony Terytorialnej jako odrębnego rodzaju sił zbrojnych rozpoczęło się z początkiem 2017 roku. W pierwszym etapie sformowane zostało Dowództwo WOT oraz trzy brygady na Podlasiu, Lubelszczyźnie i Podkarpaciu.

Główne zadania WOT to wspieranie wojsk operacyjnych i lokalnych społeczności, także w sytuacjach klęsk żywiołowych.

Obecnie w WOT służy blisko 9 tys. żołnierzy, w tym: ponad 7 tys. żołnierzy terytorialnej służby wojskowej oraz ponad 1,6 tys. żołnierzy zawodowych.

PAP/RIRM

drukuj