fot. skauci-europy.pl

Pielgrzymka przewodniczek do sanktuarium w Piotrkowicach

Wrzesień każdego roku jest tradycyjnie czasem wędrówek uczestników najstarszej gałęzi wiekowej Stowarzyszenia Harcerstwa Katolickiego „Zawisza” Federacja Skautingu Europejskiego, nazywanej „Drogą”, która grupuje młodzież męską i żeńską powyżej 17 roku życia w 2 odrębnych organizacyjnie i metodycznie sekcjach: wędrowników i przewodniczek. 

W dniach od 21 do 23 września odbędzie się pielgrzymka przewodniczek do sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej w Piotrkowicach koło Kielc. Hasłem przewodniczek będzie „Niewiastę dzielną któż znajdzie?” W sobotę 22 września br. Mszę Świętą dla uczestniczek odprawi ks. bp. Marian Florczyk, biskup pomocniczy kielecki.

Wędrownicy będą pielgrzymować do sanktuarium Relikwii Drzewa Krzyża Świętego na Świętym Krzyżu w dniach od 27 do 30 września br. Ich pielgrzymka przebiega ć będzie pod hasłem „Jeśli kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje!”. W niedzielę ze specjalnym wykładem na temat relacji pomiędzy wiarą i nauką wystąpi Tomasz Rożek, szef działu „Nauka i Gospodarka” tygodnika Gość Niedzielny. Specjalnym gościem wędrowników będzie J.E. Ks. Bp Kazimierz Ryczan ordynariusz kielecki, który przewodniczyć będzie Eucharystii.

Pielgrzymki będą posiadały charakter wędrówki harcerskiej (gotowanie na ogniskach, noclegi pod namiotami, ogniska z przedstawieniami), a jednocześnie tradycyjnej pielgrzymki (niesienie chorągwi i feretronów, codzienna Msza Św., różaniec, adoracja Najświętszego Sakramentu, modlitwa indywidualna).

Skauci Europy to dynamicznie rozwijająca się organizacja harcerska (w ciągu roku liczebność uczestników wzrosła o 30%), skupiająca ok. 2600 osób z 60 miast i miejscowości w całej Polsce, od 1995 r. należąca do Międzynarodowego Związku Przewodniczek i Skautów Europy – Federacji Skautingu Europejskiego.

Celem Skautów Europy jest pomoc rodzinom katolickim w integralnym wychowywaniu dzieci i młodzieży, zarówno w aspekcie ludzkim, jak i nadprzyrodzonym. Cele szczegółowe zawierają się w 5 punktach: troska o zdrowie i rozwój fizyczny, kształtowanie zmysłu praktycznego, formacja charakteru, służba bliźniemu, formacja religijna. Idea wychowawcza oparta jest o trzy filary: tradycyjną pedagogikę skautową, wiarę chrześcijańską i jedność Europy chrześcijańskiej. Praca wychowawcza odbywa się w dwóch odrębnych nurtach: harcerek i harcerzy. Dzielą się one na trzy gałęzie wiekowe stanowiące komplementarny system wychowawczy, obejmując dzieci i młodzież od 9 do 24 roku życia.

KEP

drukuj