Pekao zawarł porozumienie ze związkami zawodowymi ws. zwolnień grupowych

Bank Pekao zawarł porozumienie ze związkami zawodowymi w sprawie zwolnień grupowych. W związku ze zwolnieniami zostanie utworzona rezerwa w wysokości 110-130 mln zł – podał w czwartek bank.

Pod koniec lutego bieżącego roku bank poinformował, że zamierza przeprowadzić w tym roku zwolnienia grupowe i rozwiązać umowy o pracę z maksymalnie 1,2 tys. pracownikami. Jak tłumaczył, to m.in. konsekwencja trendów rynkowych w sektorze bankowym ze względu na rosnącą digitalizację.

Jak czytamy w czwartkowym komunikacie, „12 marca 2020 roku Bank zawarł porozumienie określające zasady zwolnień grupowych z siedmioma działającymi w Banku organizacjami związkowymi, w tym ze wszystkimi organizacjami reprezentatywnymi”.

Dodano, że bank szacuje wysokość kosztów związanych z rozwiązaniem umów o pracę i zmianą warunków zatrudnienia pracowników w ramach zwolnień grupowych na ok. 110-130 mln zł i „z tego tytułu zostanie utworzona stosowna rezerwa”.

„Strony porozumienia uzgodniły m.in. kryteria doboru pracowników, których umowy o pracę zostaną rozwiązane oraz których warunki zatrudnienia zostaną zmienione w ramach zwolnień grupowych, warunki odpraw i dodatkowych świadczeń oraz zakres programu pomocy zwalnianym pracownikom” – napisano.

Jak poinformowano, uzgodniono także, że zwolnienia grupowe zostaną przeprowadzone od 13 marca bieżącego roku do 31 października bieżącego roku. Zaznaczono, że bank może podjąć „jednostronną decyzję o wydłużeniu procesu o nie więcej niż 5 miesięcy”.

Bank podał, że zwolnienia grupowe obejmą w zakresie rozwiązania umów o pracę maksymalnie 1,2 tys. pracowników oraz w zakresie zmiany warunków zatrudnienia maksymalnie 1,35 tys. pracowników banku.

Bank Pekao powstał w 1929 roku; jest jedną z największych instytucji finansowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, ma około 190 mld zł aktywów i kapitalizację rynkową sięgającą ok. 30 mld zł. Obsługuje ponad 5,5 mln klientów detalicznych oraz co drugą korporację w Polsce. Od 1998 roku bank jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Grupa Banku Pekao składa się z instytucji finansowych i niefinansowych, skupionych wokół banku uniwersalnego; oferuje usługi finansowe dla klientów indywidualnych i instytucjonalnych.

PAP

drukuj