fot. PAP

PE: „Jeden z Nas” w obronie życia

W Parlamencie Europejskim w Brukseli odbyło się dziś wysłuchanie publiczne inicjatywy obywatelskiej „Jeden z Nas”. Przedstawiciele instytucji unijnych mieli okazję ustosunkowania się do głosu niemal dwóch milionów Europejczyków, którzy zadeklarowali poparcie dla zwiększenia ochrony życia ludzkiego w ramach unijnych przepisów i polityki budżetowej.

„Jeden z Nas” to jedna z pierwszych zarejestrowanych 11 maja 2012 r. w Brukseli Europejskich Inicjatyw Obywatelskich – instytucji tzw. „demokracji uczestniczącej” dla obywateli Unii Europejskiej, przewidzianej w traktacie lizbońskim. Inicjatywa opowiada się przeciwko finansowaniu ze środków Unii Europejskiej tzw. aborcji oraz wszelkich doświadczeń i badań na ludzkich zarodkach. Pod inicjatywą podpisało się 1,721,626 osób z 18 państw członkowskich UE.

– Embrion ludzki zasługuje na poszanowanie jego godności i integralności. Zostało to potwierdzone przez ETS w sprawie Brüstle, która uznała ludzki embrion za początek rozwoju istoty ludzkiej. Aby zapewnić spójność kompetencji unijnych w sprawach dotykających życia ludzkich embrionów, UE powinna zakazać i zakończyć finansowania aktywności, które implikują niszczenie ludzkich embrionów, w szczególności w obszarach badań, rozwoju i zdrowia publicznego – przekonują inicjatorzy akcji.

W wysłuchaniu wzięli udział przedstawiciele Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego. Uczestniczyli w nim również europosłowie PiS:

– To bardzo ważne wydarzenie, gdyż PE w swoich głosowaniach od wielu lat opowiada się przeciwko życiu. Przedstawienie stanowiska Pro-Life, czyli zakazu eksperymentowania na embrionach stanowi tutaj w PE ewenement. Decyzja należy do KE. Trudno być jednak optymistą, gdyż dyrektor generalny reprezentujący KE dzisiaj powiedział, że wszystko jest w porządku – powiedział europoseł Mirosław Piotrowski.

O założeniach etycznych, jakie powinny funkcjonować w życiu – mówił europoseł Ryszard Legutko. Wyraźnie zaznaczył w tym ochronę życia.

Wszystkie systemy etyczne mają jedno założenie – ochronę życia. Nie znam przypadku, który byłby wyjątkiem od tej reguły. Natomiast wszystkie systemy, które tę zasadę gwałcą, popadają w barbarzyństwo. Mam przykre wrażenie, że od pewnego czasu Unia Europejska skłania się ku temu drugiemu, co jest wielce niepokojące i musi być  powstrzymane. Co więcej, my jesteśmy tutaj w UE we władaniu ideologicznego, a nie moralnego monopolu. Sprawa badania nad komórkami macierzystymi jest częścią większej całości, m.in. tzw. aborcji – mówił podczas wysłuchania europoseł Ryszard Legutko.

O właściwym stawianiu granic – mówił europoseł Konrad Szymański.

Każdy z nas ma świadomość, że każda aborcja jest skrajnie niebezpieczna dla każdego dziecka. Proponuję, byśmy wszyscy mieli na uwadze ten aspekt. Każdy powinien kontrolować własne ciało, a nie decydować o innym. Wolność nauki nie jest wartością bezwarunkową – powiedział europoseł Konrad Szymański.

W związku z tym, że europejska inicjatywa obywatelska jest zgodna z traktatem z Lizbony, obywatele Europy oczekują, że po przyszłych wyborach do Europarlamentu sprawa ochrony ludzkiego życia stanie się przedmiotem prac legislacyjnych w unijnych instytucjach.

 

EKR, Bruksela/RIRM

drukuj