fot. Marek Borawski/Nasz Dziennik

PE debatował nad reformą polityki rolnej Unii

Parlament Europejski debatował nad reformą polityki rolnej Unii. Europosłowie wskazywali, że powinna ona gwarantować bezpieczeństwo żywnościowe, zapewniać godne warunki życia na wsi, odpowiednie ceny dla producentów i hodowców oraz służyć transformacji ekologicznej.

Janusz Wojciechowski, unijny komisarz ds. rolnych, przekonywał, że reforma sprawi, iż europejskie rolnictwo będzie bardziej przyjazne oraz zabezpieczy zarówno rolników, jak i obywateli.

– Jestem przekonany, że tworzymy reformę, która uczyni rolnictwo europejskie bardziej przyjaznym dla środowiska, dla klimatu, dla dobrostanu zwierząt, ale również reformę, która uczyni rolnictwo europejskie bardziej odpornym na kryzysy. Tworzymy reformę, która wzmocni bezpieczeństwo ekonomiczne rolników i która zapewni bezpieczeństwo żywnościowe naszym obywatelom – teraz i w przyszłości – podkreślał Janusz Wojciechowski.

Peter Jahr, poseł Europejskiej Partii Ludowej, apelował, by deputowani poparli kompromisowe rozwiązania, m.in. przeznaczenie 30 proc. środków na działania ekologiczne i 25 proc. na działania łagodzące skutki zmian klimatycznych.

Ulrike Mueller z frakcji Odnowić Europę podkreślała, że ludzie w regionach najlepiej wiedzą, jak mają wyglądać plany strategiczne dotyczące rolnictwa. Dlatego – jak argumentowała – nowe rozwiązania powinny zakładać więcej elastyczności dla państw członkowskich, a także zniesienie zasady jednego rozwiązania dla wszystkich.

RIRM

drukuj