Parlamentarzyści oburzeni profanacją Obrazu Matki Bożej

Stanowisko ws. profanacji Cudownego Obrazu Matki Bożej na Jasnej Górze przyjął także Parlamentarny Zespół na rzecz Katolickiej Nauki Społecznej.

Jesteśmy głęboko zasmuceniu i poruszeni tym, co wydarzyło się w narodowym sanktuarium. Nie możemy w tej sprawie milczeć, katolicy mają prawa do życia w zgodzie ze swoimi wartościami, także w życiu publicznym – powiedział przewodniczący zespołu poseł Tadeusz Woźniak.

– Wyrażamy oburzenie, wyrażamy zaniepokojenie i wzywamy do tego, aby Katolicy nie poddawali się. Musimy bronić swoich praw. Musimy również korzystać ze swoich praw, które nam się słusznie należą, które są zapisane w Konstytucji RP i w innych przepisach prawa krajowego i międzynarodowego. Dlatego też musimy przeciwstawić się wszelkim atakom na Kościół Katolicki, na wolność wyznaniową, na wolność również manifestowania swoich przekonań religijnych, która jest zapisana w Konstytucji. To Konstytucja mówi, że każdy obywatel Polski ma prawo manifestowania swoich przekonań religijnych, także w sferze działalności publicznej – powiedział poseł Tadeusz Woźniak

Wypowiedź Tadeusza Woźniaka:


Pobierz Pobierz

 

RIRM

* * *

 

 

STANOWISKO PARLAMENTARNEGO ZESPOŁU NA RZECZ KATOLICKIEJ NAUKI SPOŁECZNEJ W SPRAWIE OBRONY KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO, MIEJSC ŚWIĘTYCH I SYMBOLI RELIGIJNYCH PRZED ATAKAMI ZE STRONY RÓŻNEGO RODZAJU WROGICH SIŁ W POLSCE

 WARSZAWA, DNIA 11 GRUDNIA 2012 ROKU

Od pewnego czasu nasilają się w Polsce przejawy agresji wymierzonej głównie w Kościół katolicki, jego instytucje i symbole religijne, a także w hierarchów i duchowieństwo. Ataki te są dziełem różnego rodzaju sił politycznych, władz świeckich i osób wrogo nastawionych do Kościoła katolickiego lub religii w ogóle. Przykładem zaostrzenia kursu wobec Kościoła są między innymi bezpardonowe wypowiedzi polityków o poglądach skrajnych, liberalnych i lewicowych.

Język nienawiści stosowany wobec Kościoła katolickiego w debacie publicznej i w mediach, prowadzi do coraz agresywniejszych zachowań ateistów, antyteistów, wrogów Kościoła i różnego rodzaju frustratów. Przykładem irracjonalnej agresji, był atak na cudowny obraz Matki Bożej na Jasnej Górze. Wieść o tym zdarzeniu przyjęliśmy ze smutkiem i troską o dalsze losy demokratycznego państwa.

Od kilku lat mamy do czynienia z nasilającymi się próbami zwalczania symbolu krzyża w przestrzeni publicznej. Bezpośrednim uderzeniem w Kościół katolicki jest zapowiedź Rządu RP o planowanej likwidacji Funduszu Kościelnego i redukcji etatów kapelanów wojskowych. Wprowadzane są różnego rodzaju utrudnienia w nauczaniu religii w szkołach. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji prowadzi walkę z Fundacją Lux Veritatis i Telewizją „Trwam”.

Zarząd PLL LOT próbował wprowadzić zakaz noszenia krzyżyków i innych symboli religijnych przez załogę pokładową statków powietrznych. Polski Związek Piłki Nożnej nie życzył sobie na stadionach m. in. „materiałów rasistowskich i religijnych”, gdzie samo umieszczenie obok siebie i niejako zrównanie rasizmu z religijnością jest ze wszech miar niesprawiedliwe i oburzające.

Budzi także nasz zdecydowany sprzeciw działanie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, który stwierdził, ze trzeba usunąć krzyże z uczelni publicznych, tak, jak uczynił to Rektor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Spodziewaną konsekwencją rugowania z przestrzeni publicznej znaku krzyża, najświętszego dla milionów Polaków symbolu naszej wiary, może być w najbliższych latach usuwanie krzyży ze szkół, szpitali i innych miejsc użyteczności publicznej.

My, posłowie i senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej – członkowie Parlamentarnego Zespołu na rzecz Katolickiej Nauki Społecznej apelujemy do wszystkich osób wierzących, aby nie lękały się i odważnie korzystały z przysługujących im praw. Nie pozwólmy, aby w polityce i w ogóle w życiu publicznym to, co było marginesem stało się normą, a to co było normą zostało zepchnięte na margines. Walczmy o swoje prawa i o ich respektowanie. Bóg, Honor i Ojczyzna pozostaną dla nas zawsze najwyższymi wartościami, których nie pozwolimy sobie odebrać, a nasze przywiązanie do wolności sprawia, że nie straszne nam są zakazy i ograniczenia, które ze zdrowym rozsądkiem nie mają niczego wspólnego.

                                                                                    Tadeusz Woźniak

                                                               Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

                                 Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu na rzecz Katolickiej Nauki Społecznej

 

drukuj