Papież Franciszek: Pracujmy w „Galileach” naszych czasów

„Pan wzywa nas, byśmy szli z Nim i z Nim pracowali dla Królestwa Bożego, w „Galileach” naszych czasów” – powiedział papież Franciszek w rozważaniach przed modlitwą Anioł Pański w Watykanie.

Papież przestrzegł, abyśmy zanurzeni dzisiaj w „Galilei pogan” nie przestraszyli się i ulegli pokusie budowania ogrodzeń, by być bezpieczniejszymi, lepiej chronionymi.

Ojciec Święty podkreślał, że Jezus uczy nas, że Dobra Nowina nie jest ograniczona do jednej części rodzaju ludzkiego, należy ją przekazywać wszystkim. Jest to Radosna Nowina skierowana do wszystkich, którzy na nią czekają, ale także do tych, którzy być może niczego się nie spodziewają i nie mają nawet siły, by szukać i pytać – tłumaczył.

Wyruszając z Galilei, Jezus uczy nas, że nikt nie jest wykluczony ze zbawienia Boga, a wręcz, że Bóg woli rozpocząć od peryferii, od ostatnich, aby dotrzeć do wszystkich. Uczy nas metody, Jego metody, która wyraża jednak treść, to znaczy miłosierdzie Ojca. „Każdy chrześcijanin i każda wspólnota winni rozeznać, jaką drogą powinni kroczyć zgodnie z wezwaniem Pana, jednak wszyscy jesteśmy zaproszeni do przyjęcia tego wezwania: wyjścia z własnej wygody i zdobycia się na odwagę, by dotrzeć na wszystkie peryferie potrzebujące światła Ewangelii” – mówił papież Franciszek.

W niedzielę obchodziliśmy 61. Światowy Dzień Trędowatych. Ojciec Święty mówił, że ta choroba mimo, że ustępuje, niestety dotyka jeszcze wiele osób w warunkach wielkiej nędzy.

Co dwie minuty pojawia się nowy przypadek zachorowania; co daje rocznie liczbę ponad 200 tys., w tym ponad 20 tys. dotyka dzieci poniżej 15 roku życia. Chorym pomagają misjonarze, organizują instytucje opiekuńczo-lecznicze – fundacje, stowarzyszenia. Papież zachęcał, aby każdy z nas zachował „żywą solidarność z tymi braćmi i siostrami”.

Ojciec Święty zaapelował także o konstruktywny dialog między instytucjami na Ukrainie i o wyrzeczenie się gestów przemocy. Zwracając się do wiernych zebranych na placu św. Piotra, Papież powiedział.

Jestem blisko Ukrainy i modlę się, szczególnie za tych, którzy stracili życie w tych dniach i za ich rodziny. Mam nadzieję, że rozwinie się konstruktywny dialog między instytucjami państwowymi a społeczeństwem obywatelskim, i unikając uciekania się do działań naznaczonych przemocą, w sercu każdego zwycięży pokój i poszukiwanie dobra wspólnego! – zaznaczał papież Franciszek.

Miniona niedziela na Ukrainie była dniem modlitwy, natomiast poniedziałek jest dniem postu w intencji ojczyzny. Episkopat Ukrainy zachęcał wiernych do podjęcia modlitwy. We wszystkich kościołach Ukrainy został odczytany list episkopatu. Księża biskupi zaapelowali aby „stanąć z modlitwą blisko tych, którzy zabiegają o godne i uczciwe życie każdego obywatela”.

O. Krzysztof Szczygło CSsR, redemptorysta posługujący w Truskawcu mówi, że na Ukrainie ludzie nie wiedzą co przyniesie kolejny dzień; protesty się zmagają. Podkreśla on, że władze Ukrainy wydały m.in. zakaz sprawowania Mszy Św. na Euromajdanie w Kijowie.

Ostatnio wydano dokument, miał on trafić do ks. abp. Światosława Szewczuka. Jeżeli księża grekokatoliccy będą się angażowali w pomoc, w modlitwę na Majdanie, to może być zawieszona ich działalność – przynajmniej niektórych struktur. Było to zatem też oficjalne zagrożenie dla Kościoła grekokatolickiego. Tutaj w gazetach znowu są wypowiedzi przewodniczącego, głowy Kościoła grekokatolickiego, że oni będą z ludźmi tam, gdzie oni są i będą nieśli im też pomoc: będą spowiadać, sprawować Msze św., by można było w nich uczestniczyć. Obecnie na Majdanie zostało zabronione odprawianie Mszy św. – informował o. Krzysztof Szczygło CSsR.

Do tej pory w zamieszkach między przeciwnikami rządu a siłami MSW zginęło 6 osób.

RIRM

drukuj