„Odzyskać oryginalną świeżość Ewangelii”

W Watykanie ogłoszona została adhortacja „Evangelii gaudium” (Radość Ewangelii), która jest podsumowaniem zeszłorocznego Synodu Biskupów na temat nowej ewangelizacji.

Trzeba „odzyskać oryginalną świeżość Ewangelii”, znajdując „nowe drogi” i „kreatywne metody” jej głoszenia – podkreślił Ojciec św. Franciszek podczas prezentacji dokumentu. Wyjaśnił swoją wizję Kościoła, którą głosi od wyboru na konklawe.

Wśród priorytetów Papież wymienił m.in. „zdrową decentralizację” Kościoła. Dodał, że w tym kontekście zmianie muszą ulec nawyki, które nie są bezpośrednio związane z Ewangelią, lecz są „zakorzenione w historii”. Potępił również ataki na wolność religijną i prześladowanie chrześcijan.

Ojciec św. położył też nacisk na problemy współczesnej rodziny. Powiedział, że przeżywa ona „głęboki kryzys kulturowy”. Przypominając o wkładzie małżeństwa w społeczeństwo podkreślił, że „postmodernistyczny i zglobalizowany indywidualizm sprzyja stylowi życia, który wynaturza więzy rodzinne”.

RIRM

drukuj