fot. PAP/EPA

Papież Franciszek: Kościół jaśnieje światłem Chrystusa

Chrystus jest prawdziwym światłem, które rozjaśnia i na tyle, na ile Kościół trwa w Nim zakotwiczony, na ile pozwala się Jemu oświecić, potrafi oświecać życie poszczególnych osób i narodów – podkreślił Ojciec Święty podczas Eucharystii sprawowanej w uroczystość Objawienia Pańskiego w bazylice watykańskiej.

W homilii wygłoszonej w bazylice Świętego Piotra Papież przytoczył słowa proroka Izajasza skierowane do Jerozolimy: „Powstań! Świeć, bo przyszło twe światło i chwała Pańska rozbłyska nad tobą”. Podkreślił, że słowa te wzywają wiernych do wyjścia z ograniczeń i rozpoznania blasku światła, które oświeca ich egzystencję.

Papież Franciszek powtórzył za świętym Ambrożym słowa: „Kościół jest prawdziwym księżycem, jaśnieje nie swoim światłem, ale Chrystusa”.

Papież Franciszek zwrócił uwagę, że Trzej Królowie reprezentują ludzi z każdego zakątka ziemi, którzy zostają „ugoszczeni w domu Boga”. To znaczy, że wobec Jezusa „nie ma już żadnego podziału ze względu na rasę, język i kulturę”, bo w Dzieciątku cała ludzkość odnajduje swoją jedność.

Jak podkreślił Ojciec Święty, „zadaniem Kościoła jest rozpoznanie i ukazanie w sposób najbardziej wyraźny pragnienia Boga, jakie każdy nosi w sobie. Podobnie jak Mędrcy, także w naszych czasach wielu ludzi żyje z „niespokojnym sercem”, które nieustannie stawia pytania, nie znajdując pewnych odpowiedzi”.

Papież zwrócił uwagę, że to w prostocie Betlejem „znajduje swoją syntezę życie Kościoła”. Zaznaczył, że to właśnie tam „znajduje się źródło tego światła, które przyciąga do siebie każdego człowieka i kieruje drogami narodów na drodze pokoju”.

Ojciec Święty podczas dzisiejszego spotkania z wiernymi na modlitwie Anioł Pański wspominał m.in. o orszakach Trzech Króli, przechodzących ulicami polskich miast. Orszak przybył także na plac Świętego Piotra.

– Pragnę wspomnieć też o orszakach Trzech Króli, które organizowane są w licznych miastach Polski z dużym udziałem rodzin i stowarzyszeń – mówił Papież.

Papież Franciszek złożył życzenia „pokoju i dobra” katolikom z kościołów wschodnich i prawosławnym z okazji obchodzonych przez nich świąt Bożego Narodzenia.

PAP/RIRM

drukuj