fot. Nasz Dziennik

Oświadczenie spółki SPES

Oświadczenie spółki SPES w związku z nieprawdziwymi informacjami dotyczącymi umów z Zakładem Tworzyw Sztucznych Artgos.

Oświadczamy, że nawiązujące do wpisów na portalach społecznościowych posła Marcina Kierwińskiego publikacje medialne na temat spółki SPES Sp. z o.o. oraz jej współpracy z Zakładem Tworzyw Sztucznych Artgos S.A. zawierają informacje nieprawdziwe, wprowadzające opinię publiczną w błąd oraz krzywdzące dla SPES Sp. z o.o. Wśród szkalujących informacji m.in. wprost wskazuje się na wyprowadzanie przez SPES Sp. z o.o. publicznych pieniędzy.

SPES Sp. z o.o. w dniu 1 sierpnia 2017 r. zawarła z Zakładem Tworzyw Sztucznych Artgos S.A. dwie umowy. Pierwsza umowa dotyczyła wykonania 200.000 egzemplarzy różańców (różaniec obrączkowy wykonany z tworzywa sztucznego) wraz z formą wtryskową. Druga umowa dotyczyła współpracy reklamowej. Za zrealizowanie umowy wykonania różańców wraz z formą wtryskową SPES Sp. z o.o. zapłaciła Zakładowi Tworzyw Sztucznych Artgos S.A. kwotę w łącznej wysokości 236.160 zł brutto. W ramach drugiej umowy, tj. umowy
o współpracy reklamowej, SPES Sp. z o.o. wyemitowała w dzienniku „Nasz Dziennik” piętnaście półstronicowych reklam Zakładu Tworzyw Sztucznych Artgos S.A., za łączną kwotę 62.730 zł brutto. Zaznaczenia wymaga, że przy wycenie reklam zastosowany został rabat na poziomie 63% w odniesieniu do obowiązującego Cennika Reklam i Ogłoszeń.

Rozliczenie obu zawartych umów odbyło się niezależnie, bez dokonywania wzajemnych kompensat.

Jedynie na marginesie zaznaczenia wymaga, że dokonując wyboru producenta SPES Sp. z o.o. kierowała się wyłącznie możliwościami produkcyjnymi oraz profesjonalizmem kontrahenta, a ustalanie warunków współpracy odbywało się na zasadzie rynkowych negocjacji handlowych.

Jednocześnie wyrażamy zdziwienie, że Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii w odpowiedzi na interpelację poselską nr 21805 posła Marcina Kierwińskiego odniosło się do objętych tajemnicą handlową danych dotyczących produkcji różańców wraz z formą wtryskową w sytuacji, w której zapytanie zawarte w interpelacji dotyczyło wyłącznie publikacji reklam.

Oświadczamy, że publikowanie nieprawdziwych i krzywdzących dla SPES Sp. z o.o. informacji spotka się z reakcją prawną.

Warszawa, 30 maja 2018 r.

drukuj