fot. PAP

Oświadczenie KEP ws. TV Trwam nie narusza konkordatu

Oświadczenie KEP ws. TV Trwam w żaden sposób nie narusza konkordatu – ocenia ks. prof. Wojciech Góralski z UKSW, ekspert prawa konkordatowego. Zarzut taki postawił marszałek Borusewicz.

Marszałek Bogdan Borusewicz zarzut ten przedstawił w liście do przewodniczącego KEP ks. abp. Józefa Michalika. Fragmenty pisma ujawniła jedna z gazet.

Marszałek Borusewicz wskazuje, że Episkopat uzurpuje sobie prawo do „uczestnictwa w charakterze współdecydenta czy nadzorcy ws. objętej władztwem państwa”; oraz że „wydaje dyspozycje władzom państwowym” i wreszcie, że KEP próbuje dokonać „bezpośredniej interwencji w sprawy, należące do konstytucyjnego organu Państwa

Wszystkie te zarzuty są chybione; w oświadczeniu dotyczącym TV Trwam nie widać w najmniejszym stopniu naruszenia konkordatu – mówi ks. prof. Wojciech Góralski.

– Zarzut o naruszenie konkordatu jest chybiony. Może wprowadzać w błąd opinie publiczną. Uważam, że sformułowanie takiego zarzutu nastąpiło – delikatnie mówiąc –  niefortunnie. Pan marszałek wydaje się mylić pojęcie niezależności, autonomii Państwa i Kościoła – wpisane do konkordatu i Konstytucji RP – z prawem Kościoła do wypowiadania się. Jak głosi Sobór Watykański II – w dokumencie Gaudium et Spes – Kościół może się wypowiadać we wszystkich kwestiach – także publicznych i społecznych – gdy domagają się tego prawa osoby ludzkiej lub dobro duchowe  – powiedział ks. prof. Wojciech Góralski z UKSW.

Ks. prof. przypomniał, że zasada niezależności i autonomii nie oznacza milczenia Kościoła, bo – jak dodaje – z zarzutów marszałka można tak wnioskować.

– Z zarzutów pana marszałka wynika, że Kościół powinien milczeć. Analogicznie także w innych sprawach, w których nie może milczeć. Ma bowiem prawo do wyrażania opinii w kwestiach oceny moralnej i gdy chodzi o podstawowe prawa człowieka lub dobro duchowe. W przypadku oświadczenia KEP chodzi o jedno i od drugie. Jest to tylko ocena; sprawiedliwe i rzetelne zastosowanie w procesie koncesyjnym zwyczajów, które obowiązują – dodał ks. prof. Wojciech Góralski z UKSW. WIĘCEJ 

RIRM

drukuj