By This file is not in the public domain. Therefore you are requested to use the following next to the image if you reuse this file: © Yann Forget / Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=138661

Organizacja Narodów Zjednoczonych opowiada się po stronie cywilizacji śmierci

ONZ planuje promować ideologię gender. Działania te do 2030 r. mają być prowadzone w ramach tzw. strategii feministycznej zapowiadanej jako „globalny punkt zwrotny w dziedzinie równości płci”.

Opracowanie strategii rozpoczęli uczestnicy „Generation Equality Forum”, które odbyło się online w marcu w Meksyku z udziałem m.in. przedstawicieli państw ONZ i organizacji pozarządowych.

– Zorganizowany pod koniec marca szczyt pod tytułem „Generation Equality Forum” to nowa forma wpływania przez radykalne ruchy na kształt języka, jakim posługują się organizacje międzynarodowe. Ten szczyt (podobnie jak szczyt w Nairobi) nie był oficjalnym szczytem ONZ. Nie określano go tak w sposób deklaratywny. Był to szczyt organizowany przez jedną z ONZ-owskich agend wraz z rządem Meksyku. Nasze doświadczenia w związku ze szczytem w Nairobi pokazują jasno, że to za pomocą tego typu półoficjalnych wydarzeń, w których udział bierze tylko część państw członkowskich ONZ, próbuje się przemycać do oficjalnego języka bardzo niebezpieczne i radykalne koncepcje – oznajmiła Karolina Pawłowska z Ordo Iuris.

Celem strategii jest wsparcie działań organizacji feministycznych oraz rewizja dotychczasowych ustaleń dot. tego, jak rozumieć m.in. pojęcie płci – wskazała Karolina Pawłowska, dyrektor Centrum Prawa Międzynarodowego Ordo Iuris.

– W zobowiązaniach, do których mają przystępować poszczególne państwa i organizacje międzynarodowe oraz pozarządowe, bardzo mocno podkreślano konieczność promowania edukacji seksualnej w najbardziej permisywnej wersji, czyli tak zwanych praw reprodukcyjnych i seksualnych, także aborcji na żądanie, która jest postrzegana jako jedno z podstawowych praw w optyce feministycznej. Bardzo mocno podkreślano konieczność promowania koncepcji gender jako koncepcji zakładającej, że kobiecość i męskość to wyłącznie konstrukty społeczne powstały w wyniku odwiecznej walki płci – powiedziała dyrektor Centrum Prawa Międzynarodowego Ordo Iuris.

Uczestnicy forum zobowiązali się do przekazania minimum 100 mln dolarów na rzecz przyspieszenia działań na rzecz propagowania ideologii gender.

Szczyt w Meksyku stanowił przygotowanie do wpływania na prawo międzynarodowe w tym zakresie. Kulminacja ma mieć miejsce w lipcu w Paryżu.

– Celem szczytu w Paryżu jest rewizja dotychczasowych ustaleń związanych z konferencją w Pekinie, która odbyła się w 1995 roku. Przede wszystkim chodzi o rewizję ustaleń członkowskich dotyczących tego, jak rozumieć pojęcie płci, płci kulturowej, praw reprodukcyjnych, czyli w skrócie, aby przemycić do prawa międzynarodowego koncepcję aborcji na żądanie – podsumowała Karolina Pawłowska z Ordo Iuris.

RIRM/radiomaryja.pl

drukuj