Ojciec Święty w Ekwadorze wyraża troskę o stworzenie, które nas otacza

Na potrzebę odpowiedzialnej troski o środowisko naturalne zwrócił uwagę Ojciec Święty Franciszek w Ekwadorze. Podczas spotkania ze światem szkół i uniwersytetów na Papieskim Uniwersytecie Katolickim papież przywołał swoją encyklikę o ekologii „Laudato Si’”.

Ojciec Święty powiedział, że „Bóg dał nam życie, ziemię, stworzenie i zaprasza do udziału w swoim dziele stworzenia; uprawiając je, sprawiając, że ono wzrasta. Bóg także zaprasza nas, byśmy dbali o stworzenie, chronili je i strzegli” – podkreślił papież.

– Dziś zaproszenie to narzuca się nam siłą. Nie jest to już tylko zwykłe zalecenie, ale wyrok, zrodzony z powodu zła, szkód, które wyrządzamy nieodpowiedzialnym wykorzystywaniem i rabunkową eksploatację dóbr, które Bóg umieścił w ziemi. Dorastaliśmy myśląc, że jesteśmy jej właścicielami i rządcami. Z tego względu, wśród najbardziej zaniedbanych i źle traktowanych znajduje się właśnie nasza uciskana i zdewastowana ziemia – mówił Ojciec Święty.

W tym kontekście Franciszek zwrócił uwagę na rolę ośrodków naukowych. Zaapelował takie o przygotowanie młodych pokoleń, by z odpowiedzialnością troszczyły się o najbiedniejszych i środowisko naturalne.

Również podczas spotkania ze społeczeństwem obywatelskim w kościele św. Franciszka, papież mówił o konieczności ochrony przyrody. Przestrzegał, aby eksploatacja bogatych w Ekwadorze zasobów naturalnych nie zmierzała do doraźnego zysku.

W przemówieniu Ojciec Święty przedstawił też kluczowe elementy współżycia obywatelskiego na podstawie życia rodzinnego.

– W rodzinie ludzie otrzymują podstawowe wartości, takie jak miłość, braterstwo, wzajemne poszanowanie, które przekładają się na podstawowe wartości społeczne – bezinteresowność, solidarność i pomocniczość. Wychodząc z domu, patrząc na rodziny, myślmy o społeczeństwie, patrząc na te podstawowe wartości społeczne, które kochamy w rodzinie – bezinteresowność, solidarność i pomocniczość – podkreślił papież.

Środa jest ostatnim dniem pobytu Ojca Świętego w Ekwadorze. Dziś Franciszek spotka się z mieszkańcami domu spokojnej starości, prowadzonym przez siostry Misjonarki Miłości. Papież spotka się także z duchowieństwem, osobami konsekrowanymi i seminarzystami w narodowym Sanktuarium Maryjnym El Quinche.

Wieczorem Ojciec Święty uda się do Boliwii, gdzie odbędzie się ceremonia powitania, kurtuazyjna wizyta u prezydenta oraz spotkanie z władzami cywilnymi w katedrze.

Transmisję poszczególnych punktów papieskiej pielgrzymki przeprowadzi Radio Maryja i Tv Trwam [zobacz program pielgrzymki Ojca Świętego].

RIRM

drukuj