fot. twitter.com

OECD podwyższyła prognozę wzrostu PKB Polski

Do 4,6 proc. OECD podwyższyła prognozę wzrostu PKB w Polsce w bieżącym roku. W prognozie marcowej Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju  przewidywała, że będzie to 4,2 proc. Według organizacji wzrost ma nastąpić także w 2019 r. do 3,8 proc. z 3,7 proc.

W raporcie napisano, że inwestycje odbiją dzięki szybszemu wydatkowaniu środków z UE, a konsumpcja prywatna będzie rosła, głównie dzięki prężnemu rynkowi pracy. Natomiast przyspieszające płace będą podbudowywać rosnącą presję inflacyjną.

Według ekonomistów polityka fiskalna będzie wspierała wzrost, co widać w transferach socjalnych i wzroście inwestycji publicznych.

Ważne jest, że tak prestiżowa organizacja międzynarodowa widzi w Polsce dobre perspektywy dla rozwoju – podkreślił ekonomista Sławomir Horbaczewski.

W gospodarce nie tylko ważne jest to, co jest w danym momencie, ale ważne są również perspektywy. Ekonomiści zawsze powinni zwracać uwagę na konsekwencję aktualnie realizowanych działań i podejmowanych decyzji. Jeżeli organizacje międzynarodowe podwyższają perspektywy, tzn. że pozytywnie oceniają konsekwencje aktualnie podejmowanych decyzji. Zrównoważenie społeczno-gospodarcze, które nastąpiło w Polsce i wyrównywanie szans, co nie jest już kwestionowane przez nikogo, w tym opozycję, sprzyja równomiernemu wzrostowi gospodarczemu – powiedział ekspert.

Ekonomiści OECD napisali w raporcie, że spodziewają się, iż w obliczu rosnącej presji cenowej, pod koniec 2018 r. NBP zacznie stopniowo podnosić stopy procentowe po to, by inflacja pozostała w ramach wahań wokół celu.

RIRM

drukuj