By unknown-anonymous - Centralne Archiwum Wojskowe, personal file, Domena publiczna, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=50731578

Odnaleziono pamiątkę po generale Leopoldzie Okulickim ps. Niedźwiadek

W Kielcach odnaleziono akt ślubu generała Leopolda Okulickiego ps. Niedźwiadek, ostatniego komendanta głównego Armii Krajowej.

O odkryciu poinformował Ośrodek Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej w Kielcach. Magdalena Osipowicz, pracownica instytucji dotarła do dokumentu w archiwum parafialnym kieleckiej katedry. Jak poinformowała, wskazówką do poszukiwań była dla niej książka „Na nieludzkiej ziemi” Józefa Czapskiego, z której wynika, że Okulicki zawarł związek małżeński w Kielcach.

„Idąc tym tropem, trafiłam do Archiwum Parafialnego katedry kieleckiej. Dzięki uprzejmości ks. kancelarzysty Tomasza Świerczyńskiego został mi udostępniony akt ślubu gen. Okulickiego” – poinformowała.

Z dokumentu wynika, że gen. Leopold Okulicki zawarł związek małżeński 10 lipca 1922 r. o godz. 18 w Parafii Katedralnej pw. Wniebowzięcia NMP w Kielcach. Kawaler miał wówczas 23 lata i służył w 4 Pułku Piechoty Legionów Polskich. Jego wybranką była Władysława Maria Jabłońska, wówczas 20-letnia, urodzona w Dobczycach (powiat Wieliczka), zamieszkała w Kielcach, córka Ferdynanda i Teresy z Walasów.

„Pan młody otrzymał zezwolenie na zawarcie związku małżeńskiego z Dowództwa Korpusu Okręgu. Panna młoda jako niepełnoletnia otrzymała ustne zezwolenie od swoich rodziców. Nowożeńcy nie zawarli między sobą intercyzy przedślubnej. Ślub dawał ksiądz Alojzy Kucharski, starszy kapelan wojskowy” – napisała.

„Akt ślubu gen. Okulickiego przechowywany w Archiwum Parafialnym kieleckiej katedry jest cenną pamiątką zapewne szczęśliwego okresu jego życia osobistego, które spędził w Kielcach” – dodała.

Osipowicz przypomniała, że małżeństwo Okulickich przetrwało 24 lata. 17 lutego 1924 r. w Kielcach urodził się jedyny syn Zbigniew, który zginął pod Osimo koło Ankony we Włoszech. Był żołnierzem 2 Korpusu Polskiego, został odznaczonym krzyżem orderu Virtuti Militari. O śmierci syna gen. Leopold Okulicki dowiedział się z depeszy w grudniu 1944 r.

27 marca 1945 r. gen. Leopold Okulicki został podstępnie aresztowany przez NKWD w Pruszkowie, do którego przybył na pertraktacje z przedstawicielem dowództwa 1. Frontu Białoruskiego – gen. płk. Iwanowem (ps. Iwana Sierowa, szefa kontrwywiadu wojskowego SMIERSZ). Poza Leopoldem Okulickim, Sowieci aresztowali wówczas piętnastu innych przywódców Polskiego Państwa Podziemnego. Zatrzymanych działaczy podziemia niepodległościowego przewieziono do Moskwy, a następnie, 21 czerwca 1945 r., osądzono w tzw. procesie szesnastu przed Kolegium Wojskowym Sądu Najwyższego ZSRR. Gen. Leopold Okulicki został skazany na dziesięć lat więzienia; zmarł półtora roku po procesie, 24 grudnia 1946 r. na Łubiance w Moskwie.

PAP

drukuj