fot. pixabay.com

Od dziś nowe obowiązki dla przewoźników międzynarodowego transportu drogowego

Od 21 maja przedsiębiorcy wykonujący międzynarodowy transport drogowy rzeczy będą mieć nowe obowiązki. Mają posiadać zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej – wynika z informacji Ministerstwa Infrastruktury.

„Od 21 maja 2022 r. przedsiębiorcy wykonujący międzynarodowy transport drogowy rzeczy pojazdami lub zespołami pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 2,5 tony i nieprzekraczającymi 3,5 tony na obszarze Unii Europejskiej są obowiązani posiadać zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencję wspólnotową” – przekazało MI.

Wskazano, że obowiązek jest konsekwencją przyjęcia przez Unię Europejską nowych regulacji zawartych w tzw. Pakiecie Mobilności I.

„W związku z tym konieczne było także dokonanie zmian krajowych przepisów dotyczących zasad prowadzenia działalności w zakresie transportu drogowego” – dodano.

Jednym z elementów Pakietu Mobilności I jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1055 z 15 lipca 2020 r. Rozporządzenie to „wprowadziło m.in. obowiązek uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej przez przedsiębiorców wykonujących międzynarodowy transport drogowy rzeczy z wykorzystaniem pojazdów silnikowych lub zespołów pojazdów, których dopuszczalna masa całkowita przekracza 2,5 tony i nie przekracza 3,5 tony”.

„Wymóg ten nie dotyczy przedsiębiorców, którzy wykonują wyłącznie krajowy transport drogowy rzeczy pojazdami lub zespołami pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony” – podkreśliło ministerstwo.

Przekazano, że zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego udziela „starosta właściwy dla siedziby przedsiębiorcy, a w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną właściwego dla adresu stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej” a także Główny Inspektor Transportu Drogowego, „jeżeli przedsiębiorca nie występował do starosty z wnioskiem o wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego”.

„Licencji wspólnotowej udziela Główny Inspektor Transportu Drogowego” – napisało w komunikacie Ministerstwo Infrastruktury.

PAP

drukuj