fot. pixabay.com

Szansa na uruchomienie polskiego KPO

Prezydent RP Andrzej Duda ocenił, że poprawki, jakie do projektu ustawy o Sądzie Najwyższym zgłosiła Solidarna Polska, nie wypaczyły jego zasadniczej treści. Polski przywódca wyraził nadzieję, że poprzez nowe regulacje rozwiane zostaną wątpliwości Komisji Europejskiej, co w dalszej kolejności będzie prowadziło do uruchomienia Krajowego Planu Odbudowy (KPO).

Poprawki, jakie zgłosiła Solidarna Polska do prezydenckiego projektu ustawy o Sądzie Najwyższym, obejmują ograniczenie mechanizmu tzw. testu bezstronności sędziego. Według rekomendacji sejmowej komisji, nie będzie on stosowany w przypadku weryfikowania zapadłych już orzeczeń. W ocenie prezydenta Andrzeja Dudy, propozycje, jakie pojawiły się w trakcie procedowania przepisów, nie wywracają ustawy „do góry nogami”.

– W moim przekonaniu nie są to zmiany, które wypaczałyby ten projekt. W związku z powyższym uważam, że jeśli zostanie on przyjęty w takiej formie przez parlament, będzie on stanowił poważny element do rozważenia. Mam nadzieję, że rozwieje wątpliwości, które do tej pory były w Komisji Europejskiej – poinformował prezydent RP.

To oznaczałoby, że Komisja Europejska – w odpowiedzi na nowe regulacje – uruchomi Polsce środki w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Według rządu przyjęte regulacje realizują porozumienie polityczne zawarte na linii Warszawa – Bruksela, które uwzględnia tzw. kamienie milowe.

– Dzisiaj raczej już nie można powiedzieć, żeby cokolwiek zagrażało KPO. Decyzje zostały podjęte. Pytanie jest takie: Kiedy te środki trafią do Polski? – podkreślił Michał Dworczy, szef Kancelarii Premiera.

Projekt, który ma trafić na najbliższe posiedzenie Sejmu, przewiduje m.in. likwidację Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Prezydent Andrzej Duda mówił, że dalej izba, która będzie egzekwowała odpowiedzialność zawodową sędziów, pozostanie w Sądzie Najwyższym. Status wszystkich sędziów będzie jednakowy, a metoda wybierania do Izby Odpowiedzialności Zawodowej uwzględni głosy wszystkich sędziów Sądu Najwyższego.

– Są to rozwiązania, co do których po części odnosiły się także zarzuty podnoszone przez Komisję Europejską i przez europejskie Trybunały – wyjaśnił prezydent RP.

Rząd chce, by prezydent Andrzej Duda podpisał nową ustawę o Sądzie Najwyższym jeszcze w czerwcu 2022 roku.

TV Trwam News

drukuj