Obchody 35. rocznicy podpisania Porozumienia Katowickiego

W Dąbrowie Górniczej odbyły się dziś obchody 35. rocznicy podpisania Porozumienia Katowickiego. W tym roku działacze opozycji antykomunistycznej w PRL-u otrzymali Krzyże Wolności i Solidarności. Wcześniej sprawowana była Eucharystia.

Porozumienie Katowickie rozszerzyło prawa związkowców na cały kraj. Rząd gwarantował związkowcom dostęp do mediów oraz gwarancję uczestnictwa strony związkowej w pracach nad nowymi ustawami: Kodeksem pracy o związkach zawodowych oraz o samorządzie robotniczym.

Strona rządowa zobowiązywała się ponadto do zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim strajkującym – mówi jeden z współtwórców śląskiej „Solidarności”, Andrzej Rozpłochowski.

Wiedzieliśmy jedno, że jako nowe kierownictwo strajkowe, które miałem zaszczyt reprezentować jako przewodniczący, musimy walczyć od początku o wolną Polskę, zniesienie dyktatury komunistycznej, wolność polityczną, wolność gospodarczą, wolność religijną, wolność ducha i ciała – dopiero w takiej ojczyźnie może być dobrze, mogą zaistnieć szanse na budowę dobrego życia – wspomina Andrzej Rozpłochowski.

Prezes IPN dr Łukasz Kamiński zwraca uwagę, że porozumienia zawarte w sierpniu i na początku września 1980 roku było wielkim przełomem w powojennej historii Polski.

– Po raz pierwszy komunistyczna władza została zmuszona do tego, aby pisemnie zagwarantować strajkującym robotnikom wiele zmian, które miały w Polsce nastąpić. Jak wiemy, nie wszystkie zostały zrealizowane. Te porozumienia otworzyły drogę do powstania „Solidarności”, drogę do naszej wolności – zaznacza dr Łukasz Kamiński.

Dzisiejsze uroczystości upamiętniające tamte wydarzenia rozpoczęły się Mszą św. w Sanktuarium św. Antoniego z Padwy. Homilię wygłosił ks. prał. Andrzej Stasiak, który wskazywał w niej, że dzięki tym wydarzeniom, ten Związek mógł stać się Związkiem ogólnonarodowym, ogólnopaństwowym, z tymi samymi prawami dla każdego pracownika.

Wśród biorących udział w obchodach rocznicy podpisania Porozumienia Katowickiego znalazła się Jadwiga Wiśniewska, europoseł z Prawa i Sprawiedliwości, która zaznaczyła, że każdy z obecnych na tej uroczystości, oddaje hołd tym, którzy walczyli o wolną i niepodległą Polskę.

– Tutaj dzisiaj oddajemy świadectwo tym, którzy chcieli pięknie żyć, którzy chcieli żyć w wolnej Polsce. Tym, którzy mieli odwagę o tę naszą wolność się upomnieć. Ryzykowali pracą, zdrowiem i życiem, wygnaniem z ojczyzny – mówi Jadwiga Wiśniewska.

Na zakończenie zaplanowano wernisaż wystawy o Porozumieniu Katowickim oraz panel z udziałem historyków i uczestników wydarzeń z 1980 roku. 

 

 

TV Trwam News/RIRM

drukuj