O wolności mediów i religii w PE

W PE w Strasburgu  trwa debata na temat wolności mediów i religii. Podczas spotkania poruszona zostanie sprawa dyskryminacji katolickiej TV Trwam.

Okazją do dyskusji na ten temat jest raport, który zwraca uwagę m.in. na to, że wolność prasy, media, sektor cyfrowy i dziennikarstwo są dobrami publicznymi.

Takim dobrem jest niewątpliwie także TV Trwam, której KRRiT blokuje dostęp do multipleksu cyfrowego – mówi europoseł Tomasz Poręba.

Ignoruje się głosy 2,5 mln obywateli, którzy domagają się katolickiej TV Trwam w swoich domach. Uważam, że Unia Europejska, która wyrosła przecież na chrześcijańskich korzeniach nie powinna pozostawać obojętna na jawną dyskryminację katolickich odbiorców. Będę o to apelował w dzisiejszej dyskusji – powiedział europoseł Tomasz Poręba.

PE czeka wkrótce głosowanie nad dokumentem dotyczącym wolności prasy i mediów na świecie. W sprawozdaniu znalazł się m.in. zapis, w którym Parlament uznaje, że główną odpowiedzialność za zagwarantowanie i ochronę wolności prasy i mediów ponoszą rządy.

 – Parlament Europejski dostrzega w cyfryzacji nie tylko podwyższanie poziomów informacji – co wzmaga krytyczne myślenie – ale jak dosłownie zapisano: jest również świadom faktu, że zjawiska te budzą trwogę, szczególnie w reżimach  autorytarnych. Parlament Europejski jest także zaniepokojony masowymi działaniami o charakterze nadzorczym i cenzorskim; mowa jest o handlu bronią cyfrową. W sprawozdaniu nie wymienia się żadnego państwa. W trakcie dzisiejszej debaty zamierzam po raz kolejny poruszyć na forum PE blokowanie przez Polskę i władze państwowe jedynej katolickiej TV Trwam dostępu do tzw. cyfrowego multipleksu – zaznaczył europoseł prof. Mirosław Piotrowski.

RIRM

drukuj