Europarlament odrzuca raport Zuber

Parlament Europejski odrzucił w Strasburgu sprawozdanie europosłanki Nordyckiej Zielonej Lewicy Cristiny Zuber w sprawie równości kobiet i mężczyzn w Unii Europejskiej.

Sprawozdawczyni reprezentująca Portugalską Partię Komunistyczną, decyzję Europarlamentu odnotowała z wielkim żalem. Inni eurodeputowani nie podzielają jej zdania. – Dobrze się stało, że odrzucono ten dokument – taką opinię wyraziło wielu europosłów.

Raport zawierał m.in. zapisy dotyczące prawa kobiet do zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego w ogóle, w tym prawa do dobrowolnego przerywania ciąży. Było w nim także zalecenie, by państwa członkowskie opracowały programy edukacyjne przeznaczone dla młodzieży w wieku od 12 lat, a skierowane przeciwko stereotypizacji płci, co de facto oznacza nauczanie teorii gender w szkołach.

 – Z jednej strony jest to raport absurdalny, a z drugiej jednak bardzo niebezpieczny. Inicjatorzy wzywali, aby indoktrynować dzieci w krajach Unii Europejskiej co do braku różnic pomiędzy kobietami a mężczyznami. Po raz kolejny europosłowie mieli opowiedzieć się za dobrowolnym przerywaniem ciąży, czyli zabijaniem dzieci nienarodzonych w całej Unii. Na to absolutnie nie może być przyzwolenia. Inicjatorom zależało, aby przepchnąć tę rezolucję jeszcze w tej kadencji, gdyż obawiają się i słusznie, że następny skład Parlamentu będzie już całkiem inny. – powiedział prof. Mirosław Piotrowski, poseł do PE.

W raporcie znalazły się bardzo kontrowersyjne zapisy, m.in. zapis nr 57., który podkreśla, że bardzo ważne jest, by dążąc do eliminacji stereotypów na temat płci i promując w sferze społecznej i ekonomicznej modele zachowań oparte na równouprawnieniu, przekazywać te wartości od najmłodszych lat w szkołach, oraz przeprowadzać kampanie uświadamiające w szkołach, miejscach pracy i środkach przekazu, podkreślając przy tym rolę mężczyzn w promowaniu równouprawnienia i równomiernego podziału obowiązków rodzinnych oraz godzeniu życia prywatnego i zawodowego; wzywa Komisję Europejską i państwa członkowskie do większego zaangażowania się w zwalczanie stereotypów dotyczących płci rozpowszechnianych przez media oraz zwraca uwagę na szereg ważnych działań wskazanych w sprawozdaniu PE w sprawie eliminowania stereotypów dotyczących płci, przyjętym w 2013 r.; wzywa państwa członkowskie, a w szczególności organy regulacji mediów, do zwrócenia uwagi na miejsce kobiet, zarówno pod kątem ilościowym jak i jakościowym, oraz do wspierania zrównoważonego i niestereotypowego wizerunku kobiet, który nie będzie naruszał jej godności, a przedstawiał będzie różnorodne role i tożsamości kobiet, poświęcając większą uwagę jej rozwojowi społecznemu, jej prawom konstytucyjnym, jej roli w społeczeństwie obywatelskim, w instytucjach i w świecie pracy, a także w mediach, w reklamie i materiałach promocyjnych, a w szczególności w telewizji, aby uniknąć rozpowszechniania stereotypów płciowych oraz nie uczestniczyć w nadmiernej seksualizacji młodych dziewcząt;

Zapis nr 58. zaleca państwom członkowskim opracowanie programów edukacyjnych w szkolnictwie stopnia średniego, przeznaczonych dla młodzieży w wieku od 12 lat, skierowanych przeciwko stereotypizacji płci. Edukacja ta ma być oparta na dobrych praktykach mających na celu przybliżenie młodym ludziom problematyki płci oraz ma dążyć do obalania stereotypów dotyczących roli społecznej, wizerunku i znaczenia bycia kobietą lub mężczyzną; uważa, że stereotypy te – według których, między innymi, kobiety są przeznaczone do wykonywania pewnych zadań, takich jak na przykład opieka nad dziećmi, nad osobami starszymi i nad domem, natomiast mężczyźni są stworzeni do pracy, która przynosi dochód i umożliwia karierę – nie powinny być zawarte w podręcznikach szkolnych;

Wszystko to przepadło. Parlament Europejski odrzucił proponowane sprawozdanie niewielką większością głosów.

Dawid Nahajowski, Strasburg/RIRM

drukuj
Tagi: ,

Drogi Czytelniku naszego portalu,
każdego dnia – specjalnie dla Ciebie – publikujemy najważniejsze informacje z życia Kościoła i naszej Ojczyzny. Odważnie stajemy w obronie naszej wiary i nauki Kościoła. Jednak bez Twojej pomocy kontynuacja naszej misji będzie coraz trudniejsza. Dlatego prosimy Cię o pomoc.
Od pewnego czasu istnieje możliwość przekazywania online darów serca na Radio Maryja i Tv Trwam – za pomocą kart kredytowych, debetowych i innych elektronicznych form płatniczych. Prosimy o Twoje wsparcie
Redakcja portalu radiomaryja.pl