fot. www.redemptor.pl

O. Prowincjał Janusz Sok CSsR ponownie przewodniczącym KWPZM

O. Prowincjał dr Janusz Sok CSsR ponownie został wybrany przewodniczącym Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce przez zebranie plenarne wszystkich ordynariuszy zakonnych – dwudniowe spotkanie rozpoczęło się dziś, 14 października 2016 r. w Licheniu.

* * *

We wtorek 11 października w Licheniu rozpoczęło się dwudniowe zebranie plenarne Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce. Ordynariusze zakonni wybiorą dziś nowego przewodniczącego i nową konsultę (zarząd) Konferencji.

Podczas porannej modlitwy brat starszy zgromadzenia albertynów – br. Paweł Flis przybliżył postać św. Brata Alberta. 25 grudnia minie bowiem 100. rocznica jego śmierci. Jak zapowiedział zakonnik, decyzją Konferencji Episkopatu Polski, Rok 2017 będzie Rokiem św. Brata Alberta. Tydzień wcześniej w kościołach zostanie odczytany list pasterski o opiekunie nędzarzy i wydziedziczonych – patronie miłosierdzia.

Przed południem dotychczasowi przewodniczący o. Janusz Sok CSsR i ekonom ks. Piotr Ciepłak MS złożyli sprawozdanie ze swojej działalności za lata 2013-2016. Obydwaj podziękowali za ofiarną pracę i ogromne zaangażowanie sekretarza generalnego KWPZM o. Kazimierza Malinowskiego OFMConv (ósmy rok). Podziękowania otrzymał również ks. bp Kazimierz Gurda, przewodniczący Komisji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, za obecność na zebraniach plenarnych konferencji zakonnej, za duchową asystencję i za prezentowanie spraw zakonów podczas zebrań Episkopatu.

Pośród najważniejszych wydarzeń minionego okresu uznano: peregrynację kopii Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w męskich klasztorach, ofiarowanej przez Prymasa Tysiąclecia, Rok Życia Konsekrowanego w Kościele, powołanie delegatów ds. zakonów męskich w diecezjach czy wejście w życie nowego Statutu KWPZM. Dotychczasowy przewodniczący wyraził przekonanie, że dzisiejszemu człowiekowi najbardziej potrzeba ze strony osób konsekrowanych dzielenia się doświadczeniem wiary, wspólnoty, więzi i braterstwa.

Na zaproszenie Konsulty o. Waldemar Barszcz TOR wygłosił referat nt. roli i kompetencji KWPZM w praktyce Kongregacji Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego.

Konferencja Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce (KWPZM) została powołana do istnienia przez Prymasa Tysiąclecia ks. kard. Stefana Wyszyńskiego 15 kwietnia 1958 r. i zatwierdzona dekretem Kongregacji dla Zakonów 30 listopada 1963 r. Aktualnie w skład KWPZM wchodzi 57 rodzin zakonnych skupionych w 78 jurysdykcjach (prowincjach i delegaturach), łącznie ponad 12 tys. zakonników (w tym 3300 pracujących za granicą).

Cele i formy działania KWPZM to m.in.: wspieranie współpracy między instytutami zakonnymi, współpracę z Konferencją Episkopatu Polski, współpracę z innymi konferencjami wyższych przełożonych w Polsce i Europie, a także promowanie wiedzy na temat życia konsekrowanego.

o. Jan Maria Szewek OFM Conv./franciszkanie.pl

* * *

O. Janusz Sok CSsR urodził się 20 września 1966 w Dębicy. Po ukończeniu szkoły średniej studiował na kierunku filozofii przyrody na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W 1986 wstąpił do Zgromadzenia Redemptorystów, pierwszą profesję zakonną złożył 2 lutego 1988. Po ukończeniu studiów filozoficzno-teologicznych w Wyższym Seminarium Duchownym Redemptorystów w Tuchowie uzyskał stopień magistra teologii i przyjął święcenia kapłańskie 30 maja 1993.

Później rozpoczął studia na kierunku muzykologii kościelnej na Akademii Teologii Katolickiej (obecnie Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego) w Warszawie, uzyskując w 1998 r. stopień magistra muzykologii. Ukończył również Podyplomowe Studium Dyrygenckie na Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Od 1998 do 2002 był wykładowcą muzyki i śpiewu kościelnego w WSD Redemptorystów w Tuchowie. W 2004 uzyskał doktorat z muzykologii na Uniwersytecie kardynała Stefana Wyszyńskiew Warszawie na podstawie rozprawy Graduał ms. 2a z Biblioteki Sióstr Klarysek ze Starego Sącza w świetle tradycji polskiej i europejskiej.

W latach 2002-2005 był radnym nadzwyczajnym w Zarządzie Prowincji Warszawskiej Redemptorystów, drugim dyrygentem chóru na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego i duszpasterzem akademickim w Warszawie. Był przełożonym wspólnoty w Lublinie w latach 2004-2005. Od 2005 do 2011 pełnił urząd ekonoma Prowincji. Podejmował także posługę misjonarza-rekolekcjonisty oraz koordynował akcję pomocy Kościołowi na Wschodzie Mission Apeal, prowadzoną przez polskich redemptorystów w USA. Jest członkiem honorowym Stowarzyszenia Musica Sacra.

Został wybrany na Przełożonego Prowincji Warszawskiej Redemptorystów podczas I sesji XV Kapituły Prowincjalnej w dniu 20 stycznia 2011 na czteroletnią kadencję. W tym samym dniu objął ten urząd. 15 września 2013 został wybrany przewodniczącym Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich na trzyletnią kadencję. W styczniu 2015 r. ponownie został wybrany Prowincjałem Warszawskieh Redemptorystów.

Po wyborze przewodniczącego dokonano także wyboru jego zastępcy. Został nim O. Wiesław Dawidowski, prowincjał augustianów.

 

redemptor.pl/RIRM/TV Trwam News

drukuj