Nowenna o dary Ducha Świętego dla Senatorów RP

Przed rozpatrywaniem przez Senat ustawy legalizującej w Polsce „In vitro”, organizowana jest nowenna do Ducha Świętego i Matki Bożej Królowej Polski o dary Ducha Świętego dla Senatorów RP. Rozpoczęcie Nowenny nastąpi 2 lipca 2015 r. Każdy z uczestników otrzyma pod swą modlitewna opiekę jednego senatora.


Jezus Chrystus, Syn Boga Żywego:
„Wszystko, o co w modlitwie prosicie, stanie się wam,
tylko wierzcie, że otrzymacie”.
(Mk 11, 24)

Św. Jan Apostoł:
„Ufność, którą w Nim pokładamy, polega na przekonaniu,
że wysłuchuje On wszystkich naszych próśb zgodnych z Jego wolą”.
(1 J 5, 14)

Św. Paweł, Apostoł Narodów:
„Zalecam więc przede wszystkim, by prośby, modlitwy, wspólne błagania, dziękczynienia odprawiane były za wszystkich ludzi: za królów i za wszystkich sprawujących władze,
abyśmy mogli prowadzić życie ciche i spokojne z całą pobożnością i godnością.
Jest to bowiem rzecz dobra i miła w oczach Zbawiciela naszego, Boga, który pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy”.
(1 Tm 2, 1-4)

Nowenna do Ducha Świętego i Matki Bożej Królowej Polski o dary Ducha Świętego dla Senatorów RP

W dniach 8-10 lipca 2015 r. w Senacie RP ma być dyskutowany i poddany pod głosowanie rządowy projekt ustawy „o leczeniu niepłodności”, która de facto w bardzo szerokim zakresie legalizuje procedurę „in vitro”. Pomija etyczną, skuteczną i dużo tańszą metodę pomocy bezdzietnym małżonkom, jaką jest naprotechnologia.

Ufając w potęgę modlitwy i wspierającego ją postu zapraszamy do dziewięciodniowej Nowenny do Ducha Świętego i Matki Bożej Królowej Polski o dary Ducha Świętego dla Senatorów Rzeczpospolitej Polskiej.

Będziemy prosić o dary mądrości i roztropności, dary męstwa i pobożności, aby Senatorowie RP odrzucili projekt ustawy godzącej w życie i godność człowieka.

Uczestnicy Nowenny zobowiązują się do odmawiania w dniach 2-10 lipca następujących modlitw:

– uważne odczytanie przed Bogiem imion i nazwisk Senatorów RP,
– Litanii do Ducha Świętego,
– części Różańca Świętego (pięć Tajemnic),
– Modlitwy ks. Piotra Skargi za Ojczyznę oraz zachowania jednej z wybranych form postu.

Gorąco zachęcamy także tych Uczestników Nowenny, którym stan zdrowia oraz obowiązki rodzinne i zawodowe na to pozwalają, do codziennego, pełnego uczestnictwa we Mszy Świętej.

Inicjatorami tej modlitwy i postu są katolicy świeccy:

– Halina i Czesław Chytrowie – animatorzy Duchowej Adopcji w Krakowie,
– Janusz Kawecki – przewodniczący Zespołu Wspierania Radia Maryja w służbie Bogu, Kościołowi, Ojczyźnie i Narodowi Polskiemu,
– Grażyna Kich – redaktor miesięcznika „Cuda i Łaski Boże”,
– Adam Kisiel – redaktor naczelny Tygodnika Rodzin Katolickich „Źródło”,
– Lidia Klempis – Fundacja Życie i Rodzina,
– Ewa Kowalewska – Forum Kobiet Polskich,
– Wanda Półtawska,
– Paweł Wosicki – prezes Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia,
– Antoni Zięba – współorganizator Krucjaty Modlitwy w Obronie Poczętych Dzieci.

Nowennę tę organizujemy za wiedzą Kardynała Stanisława Dziwisza, Metropolity Krakowskiego.

***

Rozpoczęcie Nowenny 2 lipca (czwartek) zakończenie 10 lipca (piątek).

Prosimy o nadsyłanie zgłoszeń e-mailami pod adres: biuro@pro-life.pl lub zk.spotkania@gmail.com do dnia 1 lipca, do godziny 14.00. W mailu należy podać: imię i nazwisko oraz adres pocztowy. Zgłoszenia uczestnictwa można też dokonać telefonicznie w dniach 30 czerwca i 1 lipca w godzinach 10.00-14.00 i 16.00-20.00, dzwoniąc pod jeden z numerów telefonów: 503 77 12 29, 517 46 88 55 lub 12 633 09 73. Zgłaszający telefonicznie uczestnictwo w Nowennie winien podać swoje imię i nazwisko, numer telefonu i adres pocztowy. Organizatorzy niezwłocznie prześlą pocztą listę imienną Członków Senatu RP oraz teksty modlitw.

Życząc obfitości Łask Bożych i szczególnej opieki Matki Bożej
dołączmy nasze serdeczne Szczęść Boże!

Inicjatorzy Nowenny

drukuj