fot. PAP

Nowela ustawy o emeryturach mundurowych – w Senacie bez poprawek

Bez poprawek Senat przyjął w czwartek nowelizację ustawy o emeryturach mundurowych dostosowującą przepisy do wyroku Trybunału Konstytucyjnego. TK uznał za niezgodny z konstytucją przepis dotyczący zasad wypłaty wstrzymanych świadczeń.

W lutym zeszłego roku TK orzekł, że dotychczasowy system dotyczący wypłacania mundurowym wstrzymanych im wcześniej świadczeń jest mniej korzystny dla nich niż zasady odnoszące się do emerytów korzystających z powszechnego systemu. Przez to – zdaniem Trybunału – naruszona została konstytucyjna zasada równości.

Przygotowana przez rząd nowelizacja ma zlikwidować ten problem. Zakłada ona, że w przypadkach, gdy wypłata emerytury lub renty (dodatków, zasiłków i świadczeń pieniężnych) została wstrzymana z powodu niemożności doręczenia świadczeń z przyczyn niezależnych od organu emerytalnego – wypłata świadczeń ma być wznowiona od miesiąca, w którym ją wstrzymano, jednak za okres nie dłuższy niż 3 lata wstecz, licząc od miesiąca, w którym złożono wniosek o jej wznowienie.

W czwartek wieczorem w głosowaniu Senat jednogłośnie (zagłosowało 81 senatorów) zgodził się na zatwierdzenie uchwalonej przez Sejm ustawy bez poprawek. Teraz ustawa trafi do prezydenta.

PAP

drukuj