Nowa Podstawa Programowa Katechezy

Dziś wchodzi w życie nowa podstawa programowa Katechezy Kościoła Katolickiego w Polsce. Zmianie ulegną m.in. podręczniki wykorzystywane do nauki religii ale także przygotowania dzieci do przyjęcia I Komunii Świętej.

Zgodnie z uchwałą Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski od roku szkolnego 2012/2013 rozpocznie się wprowadzanie nowych programów i podręczników do nauki religii w klasach pierwszych na wszystkich czterech etapach edukacji religijnej.

Powodem zmian jest m.in. reforma polskiej oświaty, która zakłada, że dzieci 6-letnie będą uczęszczały do pierwszej klasy szkoły podstawowej.

Zgodnie z nową podstawą programową Komunia Święta jest przesunięta na klasę III szkoły podstawowej, aczkolwiek dyrektywy Komisji Wychowania Katolickiego dają możliwość dostosowania nowej podstawy programowej i decyzji o posłaniu dzieci do I Komunii Świętej biskupowi diecezjalnemu. Z racji tego, że w tym roku 1 września dzieci 6- letnie nie poszły do klasy pierwszej szkoły podstawowej zdecydowaliśmy, żeby wstrzymać jeszcze wprowadzanie nowej podstawy programowej do klas I, II” – powiedział ks. Wojciech Lechów, dyrektor Wydziału Nauki Katolickiej Diecezji Zielonogórskiej- Gorzowskiej.

Ponadto ks. Wojciech Lechów dodał, że w tym roku podręczniki do nauki katechezy mogą być wymieniane dobrowolnie, obowiązkowo zaś od września przyszłego roku.

„Zgodnie z założeniami nowej podstawy programowej te podręczniki już mogą być sukcesywnie wymieniane. Jednak w tym roku jeszcze mogą być wymieniane dobrowolnie. Natomiast obowiązkowo w I klasach szkoły gimnazjalnej i szkoły średniej, również w IV klasie szkoły podstawowej muszą być wymieniane od 1 września przyszłego roku szkolnego” – dodał ks. Lechów

Z dniem 31.08.2012 r. przestały obowiązywać obecne programy i podręczniki do nauki religii.

 

Wypowiedź ks. Wojciecha Lechów


Pobierz Pobierz

RIRM

drukuj