fot. PAP

NIK wnioskuje o zmiany w ustawie śmieciowej

Izba zamierza wystosować wnioski do rządu o zmiany w prawie w takich kwestiach jak: doprecyzowanie kwestii legalności odbioru odpadów komunalnych samorządowym zakładom budżetowym czy rozstrzygnięcie kwestii nadzoru nad uchwałami rad gmin w zakresie gospodarki odpadami.

Wszystkie 27 skontrolowanych gmin poprawnie wdrożyło nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi – wynika z opublikowanych przez NIK rezultatów kontroli. W połowie z nich wzrosły stawki za odpady zmieszane, w pięciu natomiast opłaty za odpady selektywne były niższe niż przed wdrożeniem znowelizowanej ustawy śmieciowej.

Jak podkreśliła NIK, gminy tłumaczyły wzrost kosztów koniecznością sfinansowania całego systemu odbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów wraz z jego obsługą administracyjną.

NIK sformułowała j szereg zaleceń, m.in. co do dalszych zmian w prawie.

– Sprawdziliśmy jak funkcjonuje nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi. Został on wdrożony poprawnie w skontrolowanych przez w 27 gminach, jednak analiza kosztów przeprowadzona w 18 gminach wykazała, że w 9 z nich po wprowadzeniu nowego systemu wzrosły stawki za odpady zmieszane, natomiast w 5 gminach opłaty za odpady selektywne były niższe niż przed wdrożeniem  znowelizowanej ustawy śmieciowej. Gminy tłumaczyły wzrost kosztów koniecznością finansowania systemu, obierania transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów, wraz z jego obsługą administracyjną – powiedział Paweł Biedziak, rzecznik NIK-u.

Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi obowiązuje od 1 lipca 2013 roku, po wejściu w życie znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

RIRM

drukuj