fot. PAP/Tomasz Gzell

Nowela ustawy śmieciowej jednym z tematów dzisiejszego posiedzenia rządu

Rząd zajmie się dziś m.in. projektem noweli ustawy śmieciowej. Autorem regulacji jest Ministerstwo Środowiska.

W myśl regulacji, osoby, które nie segregują śmieci, zapłacą za nie dwa razy drożej. Obecnie stawka dla segregujących i niesegregujących niewiele się różni.

Ustawa ma też wzmocnić kontrolę gmin nad systemem gospodarowania odpadami komunalnymi oraz nadzór nad firmami odbierającymi śmieci.

Gminy nie będą mogły – tak jak obecnie – ryczałtowo rozliczać się z firmami, które odbierają odpady. Po zmianie samorządy będą rozliczać się na podstawie masy odpadów. O pozostałych regulacjach mówi rzecznik resortu środowiska Aleksander Brzózka.  

– W obecnie nowelizowanej ustawie utrzymanie czystości i porządku w gminach minister środowiska zaproponował przede wszystkim rozwiązania mające na celu ograniczenie wzrostu cen za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Mówimy tu przede wszystkim m.in. o zniesieniu regionalizacji co do przekazywania odpadów komunalnych (…), co powinno przede wszystkim podnieść konkurencyjność i wyeliminować praktyki monopolistyczne. Kolejna sprawa to jest możliwość zwolnienia z części opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości posiadających domowe kompostowniki i zagospodarowują w nich odpady – wskazuje Aleksander Brzózka.

Projekt noweli ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach miałby wejść w życie jeszcze w tym roku.

RIRM

drukuj