NIK: System europejskich funduszy rolnych działa prawidłowo

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie oceniła funkcjonowanie systemu zarządzania nieprawidłowościami w zakresie europejskich funduszy rolnych.

Izba w raporcie wskazała, że proces informowania Komisji Europejskiej o nieprawidłowościach w wydatkowaniu środków przebiega zgodnie z przepisami Unii Europejskiej. NIK skontrolowała organizację i działanie systemu w obszarach: informowania KE oraz obsługi postępowań wyjaśniających przed KE w tych sprawach – mówi Krzysztof Kwiatkowski, prezes NIK.

– Polskie instytucje uczestniczą również w postępowaniach wyjaśniających w ramach wspólnej polityki rolnej przed Komisją Europejską, w wyniku których obniżono kwotę wstępnie proponowanych przez Komisję wyłączeń z finansowania unijnego. W efekcie działań ministra rolnictwa i rozwoju wsi oraz agencji płatniczych, od 2004 do połowy 2015 roku ograniczono sankcje finansowe o blisko 15 % – powiedział prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski.

Według danych KE za 2013 r. raporty nieprawidłowości zgłaszane są przez Polskę średnio 10 miesięcy po wykryciu. Wskaźnik terminowości raportowania nieprawidłowości przez wszystkie państwa członkowskie w ramach Wspólnej Polityki Rolnej wynosił 20 miesięcy. W latach 2010-2015  Polska zgłosiła do KE 1180 nieprawidłowości, na łączną kwotę 96,2 mln euro.

RIRM

drukuj