NIK: rządowe projekty nie przynoszą efektów

Najwyższa Izba Kontroli stwierdziła, że rządowe programy są nieefektywne. Izba wykazała nieprawidłowości m.in. w realizacji kredytów dla studentów i wsparcia budownictwa socjalnego. NIK skontrolowała trzy rządowe programy pomocowe, za których realizację odpowiadał państwowy Bank Gospodarstwa Krajowego.

Izba pozytywnie oceniła samo przygotowanie merytoryczne BGK do wdrażania programów. Chociaż kontrolerzy nie mieli zastrzeżeń do wydawania środków z programu pożyczek i kredytów studenckich. To – według NIK-u –  BGK zbyt rzadko kontrolował kredyty i nie posiadał odpowiedniej dokumentacji.

Izba podkreśliła również, że maleje liczba studentów ubiegających się o kredyt. Kontrolerzy zarzucają Ministerstwu Nauki, że nie analizowało przyczyn takiej sytuacji. Resort tłumaczy to niżem demograficznym.

– BGK skutecznie obsługiwał trzy rządowe programy: wsparcia budownictwa socjalnego, kredytów studenckich i kredytów technologicznych. Środki z programu Pożyczek i Kredytów Studenckich dawane były właściwie. Jednak w kontrolowanym okresie liczba składanych wniosków o kredyt studencki znacząco malała. Dlatego NIK zwraca uwagę na słabą efektywność programu. Poprawy wymaga także kontrola umorzeń studenckich kredytów. W ciągu trzech lat BGK przeprowadził zaledwie jedną kontrolę umorzenia kredytu studenckiego – powiedziała Dominika Tarczyńska, rzecznik NIK-u.

Jeśli chodzi o budownictwo socjalne, to nie wydawano w całości środków przeznaczonych na ten cel. Samorządy tłumaczą, że program nie cieszy się zainteresowaniem ze względu na zbyt małe wsparcie państwa.

RIRM

drukuj