NIK: program STRATEGMED był źle realizowany; jego cele opracowano nieprawidłowo

Cele programu „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” STRATEGMED opracowano nieprawidłowo, a sam program był źle realizowany – wynika z raportu Najwyższej Izby Kontroli.

Program miał pomóc Polakom w walce ze współczesnymi chorobami, takimi jak m.in nowotwory, miażdżyca czy depresja. Jego wartość wynosiła 800 mln zł w latach 2012-2017, ale do maja 2017 roku wydano niewiele ponad 40 proc. środków. Projekty były realizowane nawet z kilkuletnim opóźnieniem.

Błędy popełniono już przy samym konstruowaniu programu – powiedział Zbigniew Matwiej, rzecznik prasowy NIK.

– Brakowało bezpośredniej zależności między celami szczegółowymi, a celem głównym. Realizacja tego programu nie była również objęta właściwym monitoringiem ani analizą ryzyka. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju nie prowadziło systematycznie jego ewaluacji, a także nie przeprowadziło w badanym okresie kontroli merytorycznej realizowanych projektów – wskazał Zbigniew Matwiej.

W celu zwiększenia efektywności programu STRATEGMED Najwyższa Izba Kontroli zaleciła m.in. dopracowanie celów tego projektu oraz przeprowadzanie częstszych kontroli.

Zdaniem NIK podmioty prowadzące badania powinny przestrzegać założeń ujętych w umowie oraz wydawać środki finansowe zgodnie z zasadami przyjętymi w projekcie.

RIRM

drukuj