NIK: Gminy muszą wzmocnić techniczny nadzór nad Orlikami

Gminy muszą wzmocnić techniczny nadzór nad Orlikami – wskazuje Najwyższa Izba Kontroli. Zaznacza jednocześnie, że samorządy właściwie utrzymują obiekty.

W najnowszym raporcie NIK ocenia, że gminy zapewniają niezbędne środki finansowe, zatrudniają animatorów i udostępniają boiska bezpłatnie wszystkim mieszkańcom. Kontrolerzy wskazują też, że skontrolowane Orliki były w dobrym stanie technicznym.

NIK zwraca jednak uwagę, że ponad połowa zbadanych gmin nie sprawdzała tego stanu, pomimo takiego obowiązku.

– Dlatego NIK, w trosce o zdrowie korzystających z boisk, przypomina, że brak systematycznego monitorowania stanu technicznego Orlików, podobnie jak wszystkich innych obiektów sportowych, może być niebezpieczny. Przede wszystkim dlatego, że w przypadku pogorszenia tego stanu czy pojawienia się usterek – np.: obluzowania bramek, pęknięcia tablic – samorządy nie będą o tym wiedzieć, a co za tym idzie, nie będą mogły szybko i skutecznie przeprowadzać niezbędnych napraw – mówi prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski.

Kontrolerzy wzięli pod lupę 15 gmin, które mają Orliki. Dodatkowo Izba przeprowadziła badania kwestionariuszowe z udziałem blisko 1700 jednostek samorządu terytorialnego. Kontrolą objęto lata 2013-2017

W ciągu pięciu edycji programu „Moje Boisko – Orlik 2012” wybudowano ponad 2600 nowoczesnych kompleksów boisk sportowych.

RIRM

drukuj