Nieprawidłowości w dolnośląskim oddziale NFZ

Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ dopuścił się nieprawidłowości w konkursie na ambulatoryjną opiekę specjalistyczną – wynika z kontroli przeprowadzonej przez NIK.

Poseł Marzena Machałek interweniowała w tej sprawie u ministra zdrowia, prezesa NFZ, a także w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Urzędy te nie dopatrzyły się jednak nieprawidłowości w procedurach konkursowych. W związku z tym poseł złożyła wniosek do NIK w styczniu br. o kontrolę i zbadanie zastosowanych procedur. W otrzymanej odpowiedzi wiceprezes NIK potwierdził jej zarzuty.

Potwierdziły się nieprawidłowości takie jak: niekontrolowanie świadczeniodawców, naruszenie przepisów procedur, brak weryfikacji zgodności informacji zawartych w formularzach i ankietach ofertowych,  nieprzeprowadzenie negocjacji, nieudokumentowanie uzgodnień wyboru oferentów, czy też brak dokumentów.

Czekam na szczegółowy raport bo z tego pisma wynika dużo nieprawidłowości, m.in. to, że nie sprawdzano czy oferty są wiarygodne, czy zaproponowane warunki są takie same. Czyli można było powiedzieć, że na papierze ma się lekarzy specjalistów, a później pokazywało się, że tych specjalistów nie ma; że nie było przejrzystości negocjacji. Włosy stają na głowie jeśli się widzi, jak gospodaruje się publicznymi pieniędzmi na ochronę zdrowia Polaków – powiedziała poseł Marzena Machałek.

Ponadto, poseł Machałek domaga się interwencji szefa NFZ i ministra zdrowia.

– W związku z odpowiedzią NIK piszę do szefa NFZ i ministra zdrowia, odnośnie tego co dalej z tymi skandalicznymi nieprawidłowościami stwierdzonymi w Dolnośląskim Oddziale Wojewódzkiego Funduszu Zdrowia. Jakie zostały wszczęte procedury naprawcze, a przede wszystkim, czy winni tych zaniedbań ponieśli konsekwencje. Powinni nie tylko ponieść konsekwencje, ale zadośćuczynić tym osobom, które ucierpiały w wyniku nieprzejrzystych procedur – zaznaczyła poseł Marzena Machałek. 

RIRM

drukuj