(fot.PAP)

OZZL krytykuje program ministra zdrowia

OZZL negatywnie ocenił przedstawiony przez ministra zdrowia program zmian w ochronie zdrowia. Według związkowców lekarzy, pomija on zasadnicze problemy, będące przyczyną głównych patologii. Mówi Zdzisław Szramik.

– To co ministerstwo chce zmienić w żaden sposób nie dotyka istoty problemu, czyli tego co powinno być zmienione żeby uzyskać nowa jakość w ochronie zdrowia. Głównym problem zdrowia jest niezbilansowanie między ilością nakładów, a tym co jest w koszyku usług gwarantowanych. To jest podstawowy problem i ministerstwo po raz kolejny unika jego rozwiązania.  W związku z tym nie spodziewamy się żadnej zmiany na lepsze. Nie odczuję tego pacjenci – w postaci polepszenia dostępu do opieki zdrowotnej, czy zwiększenia bezpieczeństwa danego systemu, ani pracowników – w postaci wynagrodzeń, nadal będzie to mieszania w szklance. W naszej ocenie w tej szklance nie ma nawet herbaty – to jest pusta szklanka – powiedział dr Zdzisław Szramik,  wiceprzewodniczący OZZL.

Lekarze z OZZL zapowiedzieli przygotowanie konkurencyjnego społecznego programu – dodaje dr Zdzisław Szramik.

– Rozmawialiśmy z organizacją pacjentów Porozumienie 1 Czerwca, która skłonna się zgodzić z naszym postulatem, że nie może być wszystko za darmo. Nie możliwe jest żeby przy takich finansach pacjent otrzymał wszystko to co ma obiecane. Każdy kto w to wierzy jest naiwnym dzieckiem. Chcemy wspólnie z tą organizacją pacjentów, ale także z Porozumieniem Zielonogórskim i Stowarzyszeniem Szpitali Prywatnych pracować taką wersje, która będzie kompromisem między tym, czego oczekują pacjenci, a tym czego oczekują lekarze i świadczeniodawcy –  dodał dr Zdzisław Szramik,  wiceprzewodniczący OZZL.

Minister zdrowia Bartosz Arłukowicz przedstawił w piątek strategię zmian w systemie ochrony zdrowia oraz kierunki reformy NFZ.

Zaproponował likwidację centrali NFZ i zastąpienie jej przez nowy Urząd Ubezpieczeń Zdrowotnych, który zajmie się m.in. wyceną świadczeń oraz kontrolą ich jakości.

Propozycje Ministerstwa Zdrowia mają być poddane szerokim konsultacjom społecznym.

RIRM

drukuj