Nie żyje prof. Kazimierz Tobolski – wykładowca WSKSiM i Przyjaciel Radia Maryja

W wieku 82 lat zmarł profesor Kazimierz Tobolski, wykładowca Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, Przyjaciel Radia Maryja.

Ciepły, życzliwy, pełen pasji poznawczej – tak prof. Kazimierza Tobolskiego wspominają studenci i wykładowcy. Profesor był biologiem. Zajmował się paleobotaniką czwartorzędu, historyczną biogeografią oraz telmatologią, czyli nauką o mokradłach.

Przez lata naukowo związany był z Uniwersytetem Adama Mickiewicza, ale wykładał także na wielu europejskich uniwersytetach, m.in. w Grazu, Innsbrucku i Marsylii. Od momentu powstania Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej pan Profesor włączył się w życie naukowe i akademickie tej katolickiej uczelni. Prowadził zajęcia na kierunku kulturoznawstwo i na studiach podyplomowych z zakresu polityki ochrony środowiska.

Profesor Kazimierz Tobolski należał do Rady naukowej uczelni. Wchodził w skład Zespołu Wspierania Radia Maryja.

 

TV Trwam News/RIRM

drukuj