fot. Marek Borawski/Nasz Dziennik

„Nasz Dziennik”: Rosnąca biurokracja utrudnia nauczycielom przygotowanie się do zajęć

Zamiast przygotowywać się do lekcji, toną w papierach. Mowa o nauczycielach, którzy mają coraz większy problem z rosnącą biurokracją w szkołach. O sprawie napisał „Nasz Dziennik”.

Dzisiejszy nauczyciel ma coraz mniej czasu na przygotowanie się do zajęć. Powodem jest rosnąca biurokracja w placówkach oświatowych. Wypełnianie sterty papierów: konspektów, ankiet, dokumentów związanych z programami badającymi jakość szkół, zdaje się być – zdaniem pedagogów – ważniejsze niż faktyczna edukacja. To – jak podkreślają – działa demotywująco, zarówno na nauczycieli, jak i na uczniów. Co więcej, część kadry rezygnuje z awansu zawodowego z obawy przed koniecznością spędzania wielu godzin nad dokumentacją.

Od 1 września 2018 r. ścieżka awansu wydłużyła się z 10 do 15 lat, z czym wiąże się wysokość wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli według reguły: im wyższy stopień, tym wyższe wynagrodzenie. Przy awansie zawodowym zamiast oceny dorobku zawodowego nauczyciela ma być dokonywana ocena jego pracy. Co kilka lat będą jej podlegali wszyscy nauczyciele. Ci, którzy otrzymają ocenę wyróżniającą, mogą liczyć na gratyfikację finansową.

Lekarstwem na odbiurokratyzowanie systemu oświaty mają być – zdaniem Ministerstwa Edukacji Narodowej – najbliższe działania powołanego w 2016 roku Zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty.

TV Trwam News/RIRM

drukuj