By calflier001 - VILLINUS OLD TOWN LITHUANIA SEP 2013Uploaded by MainFrame, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=28882172

Na Litwie rozpoczął się powszechny spis ludności

Na Litwie wraz z nowym rokiem rozpoczął się powszechny spis ludności, który ujawni m.in., ilu Polaków mieszka w tym kraju. Ta liczba może być zaniżona, bo po raz pierwszy dane są pobierane automatycznie z oficjalnych rejestrów państwowych.

Poprzednie spisy ludności na Litwie, przeprowadzone co 10 lat, odbywały się z pomocą rachmistrzów, którzy przychodzili do każdego obywatela do domu i wypełniali ankiety. W celu usprawnienia procesu tym razem dane zostaną pozyskane drogą elektroniczną.

„W oficjalnych rejestrach państwowych wskazanie przynależności do narodowości nie jest obowiązkowe. Dlatego ten spis ludności może wykazać, że oficjalna liczba Polaków jest mniejsza niż rzeczywista” – tłumaczy w rozmowie z PAP Barbara Charyton z działającej na Litwie Europejskiej Fundacji Praw Człowieka.

Przez cały ubiegły rok Fundacja apelowała do Polaków będących obywatelami Litwy o sprawdzenie, czy w oficjalnych rejestrach jest wskazana ich narodowość.

Na wniosek Fundacji od 15 stycznia na stronie internetowej litewskiego Departamentu Statystyki zostanie uruchomiona ankieta, za pomocą której można będzie uzupełnić swe dane. Ankieta będzie dotyczyła nie tylko narodowości, ale też wyznania i znajomości języków.

„W najbliższych miesiącach będziemy kontynuowali aktywną kampanię na rzecz uzupełnienia oficjalnych danych” – mówi Barbara Charyton.

Przypomina, że „wskazanie narodowości nie jest obowiązkiem, ale bardzo ważną dla nas kwestią, gdyż od tego, ilu nas jest – 7 proc. czy 2 proc. – zależy, jakie prawa nam będą przysługiwały, na przykład, jeśli chodzi o szkolnictwo”.

Wstępne wyniki powszechnego spisu ludności zostaną opublikowane pod koniec 2020 roku.

Według ostatniego spisu ludności z 2011 roku na Litwie mieszka 200 317 osób narodowości polskiej. Polacy są tu najliczniejszą mniejszością narodową i stanowią 6,58 proc. mieszkańców kraju.

PAP

drukuj