MS przedstawi projekt tzw. dużej ustawy reprywatyzacyjnej

W Ministerstwie Sprawiedliwości zostanie dziś zaprezentowany projekt tzw. dużej ustawy reprywatyzacyjnej. Wiceminister resortu Patryk Jaki, który przestawi założenia nowych przepisów, zapowiedział, że będzie to „moment przełomowy” w rozwiązywaniu problemów z reprywatyzacją.

Współautorem dokumentu jest prof. Kamil Zaradkiewicz, dyrektor Departamentu Prawa Administracyjnego w resorcie sprawiedliwości i doradca komisji weryfikacyjnej.

Dotychczasowa tzw. mała ustawa reprywatyzacyjna nie spełniła swojej roli. Potwierdzeniem tego są kolejne zatrzymania i skala ujawnianych patologii – tłumaczy wiceminister Patryk Jaki, przewodniczący komisji weryfikacyjnej.

– Tzw. mała ustaw reprywatyzacyjna ustanowiona przez Platformę żadnego problemu nie rozwiązała. Tak naprawdę jesteśmy jedynym państwem w Europie, które nie uchwaliło żadnej ustawy regulującej kwestie reprywatyzacji. To będzie dzień, w którym pokażemy projekt tzw. dużej ustawy reprywatyzacyjnej. Mam nadzieję, że rozwiąże problemy reprywatyzacyjne z przyszłości, natomiast, oczywiście, wiele patologii narosło w przeszłości. (…) Te problemy z przeszłości ma rozwiązać komisja weryfikacyjna, a duża ustawa reprywatyzacyjna ma rozwiązać ten problem na przyszłość – mówi Patryk Jaki.

Tzw. mała ustawa reprywatyzacyjna obowiązuje od połowy września ubiegłego roku. Pozwala ona na odmowę zwrotu m.in., gdy nieruchomość wykorzystywana jest na cele publiczne, np. jako szkoła.

Nowe przepisy przygotowane przez obecny resort sprawiedliwości – poznamy o godz. 13.00 na specjalnej konferencji prasowej.

RIRM

drukuj