MRiRW: ponad 6,5 tys. gospodarstw rolnych zniszczonych podczas nawałnic

W czterech województwach: wielkopolskim, pomorskim, dolnośląskim i kujawsko-pomorskim w ostatnich nawałnicach zostało poszkodowanych ponad 6,5 tys. gospodarstw rolnych – wynika ze wstępnych szacunków resortu rolnictwa. Dodano, że straty odnotowano na ok. 32 tys. ha.

W Ministerstwie Rolnictwa odbyło się dziś posiedzenie grupy zadaniowej ds. monitoringu występowania niekorzystnych zjawisk atmosferycznych powodujących szkody w rolnictwie. Na spotkaniu omówiono straty w rolnictwie spowodowane przez niedawne wichury i ulewne deszcze.

W produkcji zwierzęcej straty dotyczą ok. 700 świń, 24 krów, ok. 200 gęsi i ok. 450 kg ryb. Ponadto, według Inspekcji Weterynaryjnej, na skutek nawałnicy pogorszyła się jakość lub zostało zniszczonych ponad 51 tys. kg mięsa i wędlin.

Jak poinformowano w komunikacie, po wystąpieniu nawałnic służby podległe ministrowi rolnictwa bezzwłocznie podjęły działania.

Główny Lekarz Weterynarii we współpracy z wojewódzkimi i powiatowymi lekarzami weterynarii prowadzi ciągły monitoring w zakresie strat w hodowli i chowie zwierząt oraz w zakresie bezpieczeństwa żywności w zakładach mięsnych i mleczarskich. Do wstępnego szacowania strat w rolnictwie przystąpiły Ośrodki Doradztwa Rolniczego z poszkodowanych województw oraz przedstawiciele Izb Rolniczych.

Minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel wystąpił z pismem do wojewodów: wielkopolskiego, dolnośląskiego, pomorskiego i kujawsko-pomorskiego o zintensyfikowanie działań w zakresie powoływania i prac komisji do szacowania strat w rolnictwie.

Poszkodowani po oszacowaniu strat w uprawach rolnych, zwierzętach gospodarskich oraz środkach trwałych wykorzystywanych do produkcji rolnej będą mogli (poza odszkodowaniami z zakładów ubezpieczeń) ubiegać się także o kredyt preferencyjny obrotowy.

Taki kredyt można przeznaczyć m.in. na zakup kwalifikowanego materiału siewnego, inwentarza żywego, nawozów mineralnych, środków ochrony roślin, paliwa na cele rolnicze.

Można także dostać kredyt preferencyjny na odbudowę czy remonty zniszczonych lub uszkodzonych budynków inwentarskich, magazynowo-składowych, szklarni, tuneli foliowych i innych budynków i budowli służących do produkcji rolniczej oraz na remont lub zakup – w miejsce zniszczonych – ciągników, maszyn, urządzeń rolniczych.

Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego na indywidualny wniosek rolnika będzie mógł odroczyć termin płatności składek lub wyrazić zgodę na rozłożenie ich na dogodne raty, a także na umorzenie w całości lub w części bieżących składek. Pracownicy placówek terenowych KRUS będą docierać do poszkodowanych rolników, informując ich o takich możliwościach.

Poszkodowani rolnicy mogą też wnioskować do prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych, a od 1 września 2017 r. do Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, o odroczenie lub rozłożenie na raty płatności z tytułu umów sprzedaży lub dzierżawy nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także o umorzenia czynszu z tytułu umów dzierżawy.

Na wniosek rolnika, władze gminy mogą udzielić ulgi w podatku rolnym.

PAP/RIRM

drukuj
Tagi: , , ,

Drogi Czytelniku naszego portalu,
każdego dnia – specjalnie dla Ciebie – publikujemy najważniejsze informacje z życia Kościoła i naszej Ojczyzny. Odważnie stajemy w obronie naszej wiary i nauki Kościoła. Jednak bez Twojej pomocy kontynuacja naszej misji będzie coraz trudniejsza. Dlatego prosimy Cię o pomoc.
Od pewnego czasu istnieje możliwość przekazywania online darów serca na Radio Maryja i Tv Trwam – za pomocą kart kredytowych, debetowych i innych elektronicznych form płatniczych. Prosimy o Twoje wsparcie
Redakcja portalu radiomaryja.pl