MRiRW: 14,8 mld zł na dopłaty bezpośrednie za 2016 r.

Ponad 14,8 mld zł jest na dopłaty bezpośrednie za 2016 r. tj. blisko o 316 mln zł więcej niż w ubiegłym roku – poinformował w poniedziałek resort rolnictwa. Podstawowa dopłata – jednolita płatność obszarowa – wyniesie 462,05 zł za hektar.

Europejski Bank Centralny 30 września opublikował kurs wymiany, po którym przeliczane będą płatności bezpośrednie za 2016 r. Wynosi on 4,3192 zł za 1 euro tj. o 0,07 zł wyższy od kursu stosowanego za ubiegły rok (4,2448 zł).

W ministerstwie rolnictwa opracowane zostały projekty rozporządzeń określających stawki poszczególnych płatności. Wynika z nich, że jednolita płatność, dopłata za zazielenienie i dodatkowa będą nieco wyższe niż w ub.r.

Jednolita płatność obszarowa przysługuje każdemu rolnikowi, który złoży stosowny wniosek do ARiMR, posiada co najmniej 1 ha ziemi i utrzymuje ją w dobrej kulturze rolnej (ziemia nie musi być uprawiana). Wszyscy także dostają dopłatę za zazielenienie czyli za realizację praktyk sprzyjających klimatowi. Ale gospodarstwa do 10 hektarów są zwolnione z obowiązku dywersyfikacji upraw czy utrzymywania trwałych użytków zielonych. Płatność dodatkowa przysługuje zaś rolnikowi posiadającemu co najmniej 3 ha, a nie więcej niż 30 ha.

Płatność dla młodego rolnika może dostać rolnik do 40. roku życia, rozpoczynający działalność rolniczą. Przysługuje przez okres 5 lat, dopłata do najwyżej 50 ha.

W projektowanych rozporządzeniach jednolita płatność obszarowa wyniesie 462,05 zł/ha, a płatność za zazielenienie – 310,10 zł/ha; dla młodego rolnika – 231,97zł/ha; dopłata dodatkowa – to 172,79 zł/ha.

Ponadto przewidziana jest dopłata do bydła w wysokości 256,20 zł do sztuki; do krów – 322,62 zł/szt; do owiec – 111,95 zł/szt; do kóz – 68,25 zł/szt.

Dopłaty do produkcji roślinnej obejmują płatność do roślin wysokobiałkowych w wysokości 430,49 zł/ha; do chmielu – 2 tys. 317 zł/ha; do ziemniaków skrobiowych – 1 tys. 287,75 zł/ha; do buraków cukrowych 1 tys. 952,25 zł/ha; do pomidorów – 3 tys. 074,09 zł/ha; do owoców miękkich – 904,78 zł/ha, do lnu – 289,94 zł/ha; do konopi włóknistych – 547,59 zł/ha.

Przewidziana jest też dopłata do tytoniu wysokiej jakości Virginia na poziomie 4,12 zł/kg oraz do pozostałych gatunków tytoniu w wysokości 2,89 zł/kg.

Projektowane stawki dopłat służą do obliczenia wysokości należnych rolnikowi dopłat. Będą też podstawą do obliczenia wysokości zaliczek, których wypłata rozpocznie się od 17 października br.

 

PAP/RIRM

drukuj