Wpisy

Ułatwienia dla rolników ze względu na suszę

W państwach dotkniętych suszą będą wprowadzone odstępstwa od reguł Wspólnej Polityki Rolnej. Chodzi między innymi o wypłatę pełnych zaliczek na poczet dopłat bezpośrednich i płatności obszarowych, tak by poprawić płynność finansową gospodarstw – podało Ministerstwo Rolnictwa po rozmowach z komisarzem UE ds. rolnictwa.