fot. twitter.com/MZ_GOV_PL

Ministerstwo Zdrowia przedstawiło działania na rzecz ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży

Działania w ramach Narodowego Programu Zdrowia oraz zwiększanie dostępności świadczeń psychiatrycznych. Resort zdrowia przedstawił działania na rzecz ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.

Wzrasta zapotrzebowanie na opiekę zdrowotną z zakresu psychiatrii wśród dzieci i młodzieży. Przyczyna? Głównie choroby cywilizacyjne XXI wieku, wśród nich depresja, ale także uzależnienie od narkotyków.

Resort zdrowia zapewnia, że ochrona zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży to jeden z priorytetów. Ministerstwo przypomina, że w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 prowadzone są szerokie działania związane z profilaktyką. Ponadto, zwiększony został limit liczby osób studiujących psychiatrię.

O kolejnym projekcie mówi wiceminister zdrowia Zbigniew Król.

Żeby nie budować szpitali czy oddziałów dla dzieci, chcemy podjąć podobną próbę przy okazji opieki nad dzieckiem w ramach psychiatrii dzieci i młodzieży. Stworzenie innego systemu opieki, gdzie w każdym województwie chcemy wyłonić ośrodek referencyjny, koordynujący, którego zadaniem będzie zorganizowanie i monitorowanie opieki nad dzieckiem w danym regionie. Chcemy mieć taki ośrodek w każdym województwie. Chcemy też opisać w województwie szczeble opieki, które w tej chwili funkcjonują, ale nie mają one przypisanych zadań – wskazuje Zbigniew Król.

Ministerstwo Zdrowia podejmuje też działania na rzecz wsparcia placówek świadczących pomoc psychiatryczną. Chodzi m.in. o tworzenie i rozbudowę infrastruktury.

 

Zuzanna Dąbrowska/RIRM

drukuj