Ministerstwo Finansów: z rejestru VAT wykreślono już ponad 39 tys. firm

Od początku roku z rejestru podatników VAT wykreślono już ponad 39 tys. firm. Przeszło 25 tys. z nich nie prowadziło działalności – wynika z informacji resortu finansów udzielonych PAP.

Zgodnie z tzw. dużą nowelizacją ustawy o VAT, która weszła w życie 1 stycznia tego roku, fiskus uzyskał prawo do wykreślenia z urzędu firmy z rejestru podatników VAT. Do 10 kwietnia br. skorzystał z tego prawa ponad 39 tys. razy.

Najwięcej, bo ponad 25 tys. firm wykreślono, ponieważ zawiesiły one działalność na co najmniej sześć miesięcy.

Podstawą do wykreślenia z rejestru 7693 podatników było ustalenie, że przez sześć kolejnych miesięcy lub dwa kwartały składali oni deklaracje, w których nie wykazywali sprzedaży lub nabycia towarów i usług z kwotami VAT do odliczenia.

W przypadku 3708 podatników powodem wykreślenia było nieskładanie deklaracji VAT przez pół roku, mimo takiego obowiązku. W 357 przypadkach ustalono, że podatnik nie istnieje; w 293 okazało się, że dane podane w zgłoszeniu są nieprawdziwe; w 1499 nie można było skontaktować się z podatnikiem lub jego pełnomocnikiem.

447 podatników wykreślono z rejestru, ponieważ podatnik lub pełnomocnik nie stawiali się na wezwania organu kontroli skarbowej. W 12 przypadkach podatnicy składali faktury dokumentujące fikcyjne czynności. W 10 przypadkach fiskus uznał, że podatnik VAT wiedział lub miał uzasadnione podstawy by przypuszczać, że jego bezpośredni lub pośredni dostawcy uczestniczą w oszustwie podatkowym.

Do problemu związanego z tą ostatnią przyczyną wykreślenia odniósł się w odpowiedzi na interpelację poselską wiceminister finansów Marian Banaś. Wyjaśnił, że w takim przypadku decyzja o wykreśleniu podatnika z rejestru podatników VAT jest zakończeniem innych czynności o charakterze formalnym, wymagających również uczestnictwa w niej strony.

Według MF, w ich trakcie podatnik ma możliwości złożenia wyczerpujących informacji i wyjaśnień, a po wydaniu decyzji może odwołać się do wyższej instancji, następnie wnieść skargę do sądu administracyjnego.

Biorąc powyższe pod uwagę, należy podkreślić, iż wykreślenie z rejestru podatnika uczciwego nie jest w praktyce możliwe, gdyż każdy przypadek podlega indywidualnej ocenie w kontekście całokształtu występujących okoliczności” – zapewnił Banaś.

Wiceminister zaznaczył, że przedstawione rozwiązania zostały wprowadzone w celu ograniczenia nadużyć i oszustw podatkowych, co – jego zdaniem – przyniesie poprawę warunków działalności gospodarczej dla wszystkich uczestników rynku wymiany gospodarczej poprzez przywrócenie warunków uczciwej konkurencji.

PAP/RIRM

drukuj