fot. M. Matuszak/Nasz Dziennik

Minister Jurgiel chce wsparcia UE dla producentów mleka

Minister Rolnictwa Krzysztof Jurgiel chce wsparcia finansowego z budżetu Unii Europejskiej dla producentów mleka w Polsce. W Brukseli odbędzie się dziś posiedzenie Rady Ministrów Rolnictwa UE. Wśród tematów ma być poruszona także kwestia suszy.

Unijny komisarz ds. rolnictwa Phil Hogan, ma m.in. przedstawić pakiet działań w związku z przedłużającym się kryzysem na rynkach rolnych.

Polska wnioskuje o uruchomienie środków na wsparcie producentów mleka na poziomie nie mniejszym niż I transza uruchomiona w ubiegłym roku.

Minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel liczy, że Komisja Europejska zaproponuje takie środki interwencyjne, które wpłyną na poprawę obecnej sytuacji.

Rada Europejska, w której skład wchodzą premierzy poszczególnych państw, skierowała apel do Komisji Europejskiej, aby zdecydowane działania na rynku mleka zostały podjęte. Czekam z niecierpliwością, co nam zaproponuje komisarz Phil Hogan, bo rozwiązania, które zostały przyjęte w 2013 r. w zakresie ustawy o kształtowaniu rynków rolnych, powodują, że nie jest realizowany główny cel wspólnej polityki rolnej, zapisany w traktacie lizbońskim, dotyczący stabilizacji rynków rolnych. Polska oczekuje, aby ten cel był zrealizowany – mówi minister Jurgiel.

Minister rolnictwa ma przedstawić także ocenę sytuację rolnictwa w Polsce w związku z suszą. Ten problem dotyczy ponad 17 proc. gmin. Rząd wnioskuje, aby Komisja Europejska zaakceptowała program pomocy państwa dla rolników, których dotknęła susza. Program miałby być wprowadzony po oszacowaniu strat.

 

 

 

RIRM/ TV Trwam news

drukuj