fot. PAP/Rafał Guz

Minister Emilewicz powołała Radę Programową ds. Kompetencji

Minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz wręczyła w środę w Warszawie akty powołania członkom Rady Programowej ds. Kompetencji. Celem Rady ma być m.in. stworzenie nowego systemu współpracy szkolnictwa z gospodarką.

W uroczystości uczestniczyły minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska oraz minister edukacji narodowej Anna Zalewska.

W 19-osobowej Radzie znaleźli się przedstawiciele resortów: przedsiębiorczości i technologii, edukacji oraz rodziny, pracy i polityki społecznej, a także organizacji społecznych i gospodarczych, organizacji przedsiębiorców oraz zrzeszających instytucje edukacyjne.

„Mam nadzieję, że Rada Programowa stanie się de facto bardzo dobrym publicznym think-tankiem dla nas wszystkich, zasilającym nas wiedzą, inspirującym z jednej strony do zmian legislacyjnych, które powinny być dokonane po to, aby jeszcze bardziej uelastycznić, jeszcze dostosować system kształcenia do potrzeb rynku pracy. Z drugiej strony będzie nas zasilać rekomendacjami w zakresie kształtowania programów kształcenia” – powiedziała minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz. Dodała, że trzecią ważną kompetencją Rady będzie prognozowanie potrzeb kwalifikacyjno-zawodowych na rynku pracy.

„Powołanie Rady to bardzo cenna inicjatywa” – oceniła minister pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska. Zwróciła uwagę, że choć w Polsce rynek pracy stał się rynkiem pracownika i ma się znakomicie, to nie oznacza to, że nie ma problemów.

„Mamy problemy, a takim stałym problemem jest brak dostosowania kompetencji pracowników do rynku pracy, bardzo szybko zmieniającego się rynku pracy” – powiedziała.

„Jest to też inicjatywa, która pokazuje, że żeby osiągnąć oczekiwany efekt finalny, nieodzowna jest współpraca nie tylko międzyresortowa (…), ale także z pracodawcami, z sektorem trzecim” – dodała minister rodziny i pracy.

„Cieszę się z powołania Rady Programowej ds. Kompetencji. Pozwoli ona spojrzeć na rynek pracy i kształcenie dla rynku pracy nie tylko przez pryzmat szkolnictwa technicznego i branżowego, ale również poprzez edukację dorosłych i pracę nad doskonaleniem edukacji dorosłych” – powiedziała minister edukacji narodowej Anna Zalewska. Jak zaznaczyła, Rada Programowa będzie mogła odegrać ważną rolę w tworzeniu Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

PAP/RIRM

drukuj