PAP/Rafał Guz

Min. Z. Ziobro: Rząd przyjął projekt reformy postępowań cywilnych

Przyśpieszą procesy w sprawach cywilnych. Rząd przyjął projekt reformy postępowań cywilnych – poinformował na konferencji minister sprawiedliwości i Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro.

Według resortu, zmiany ,,mają zapewnić Polakom możliwość szybkiego i skutecznego dochodzenia swoich praw, rzetelne postępowania i sprawiedliwe wyroki”. Zbigniew Ziobro zaznaczył, że obszerny projekt to ,,zmiana daleko idąca, czasami wręcz fundamentalna”.

Regułą w mniej skomplikowanych sprawach cywilnych ma być tylko jedna rozprawa, na której zapadnie wyrok. Ma temu służyć wprowadzenie posiedzenia przygotowawczego i obowiązku pisemnej odpowiedzi na pozew. Takie rozwiązanie – jak tłumaczył minister sprawiedliwości – ma ustalić przebieg dalszego postępowania.

– Tak, aby on się nie rozciągał w czasie, z aktywnym udziałem stron w trakcie takiego przygotowania, biegu sprawy do rozstrzygnięcia. To jest początkiem dobrej zmiany w zakresie postępowania cywilnego, bo po drodze wprowadzamy szereg konkretnych rozwiązań, które służą temu, aby ograniczyć możliwość obstrukcji procesowej, które służą temu, aby zlikwidować niepotrzebne, przedłużające formalizmy w ramach postępowań sądowych i które zmierzają do tego, aby sędziowie zwolnieni od dodatkowych, czasami zbędnych obowiązków np. w zakresie rozwlekłego przygotowywania uzasadnień sądowych mogli skoncentrować się na tym, co do nich należy, czyli na rozstrzyganiu sporów, i mogli podejmować kolejne sprawy – wskazywał Zbigniew Ziobro.

Projekt nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego przygotował resort sprawiedliwości. Wraz z uzasadnieniem dokument liczy ponad 300 stron.

Pierwsze zapowiedzi takiej zmiany ze strony przedstawicieli Ministerstwa Sprawiedliwości pojawiały się jeszcze w 2016 r.

RIRM

drukuj