fot. PAP/Piotr Polak

Min. Z. Ziobro: Prawo zbyt łagodne dla sprawców najcięższych przestępstw

Kary dla sprawców najcięższych przestępstw są w Polsce zbyt łagodne, należy zaostrzyć prawo karne – ocenił w poniedziałek w Kielcach minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.

Powołał się przy tym na zabójstwo prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza i zbyt łagodna – jak ocenił – karę dla sprawcy za jego poprzednie przestępstwa.

„Uważam, że zwłaszcza jeżeli chodzi o te najcięższe przestępstwa, z użyciem przemocy, brutalne przestępstwa, sprawców niepoprawnych, działających w wielokrotnej recydywie, czy w ramach zorganizowanych grup przestępczych (…), prawo w Polsce jest stanowczo zbyt łagodne i należy je zdecydowanie zaostrzyć” – powiedział minister Ziobro na konferencji prasowej w Kielcach. Stąd – dodał – propozycje zaostrzenia polityki karnej, które ministerstwo zamierza poddać pod konsultacje.

Według Zbigniewa Ziobry „problem polskiego Kodeksu karnego bardzo mocno dał o sobie znać w kontekście choćby tragicznego zdarzenia, jakim było zabójstwo prezydenta Adamowicza”. Minister zauważył, że „sprawca mimo, że był skazany za szereg ciężkich przestępstw, zbrodni, rozbojów, napaści z użyciem niebezpiecznego narzędzia, został skazany zaledwie na pięć i pół roku pozbawienia wolności, co jest rezultatem obowiązującego w Polsce prawa, stosunkowo łagodnie traktującego sprawców ciężkich przestępstw”.

Podkreślił, że gdyby prawo w Polsce było surowsze, zabójca prezydenta Adamowicza dłużej by odsiadywał wyroki za poprzednie przestępstwa i „nie mógłby tego czynu popełnić”.

„Izolacja związana z surowym ukaraniem tych zdemoralizowanych, złych – tacy są też przestępcy – chroni pozostałe społeczeństwo od ich przestępczej działalności” – dodał min. Ziobro.

„Ten przykład pokazuje, że nie tylko nieuchronność, jak niektórzy mówią, ale też i surowość kary ma znaczenie” – ocenił szef Ministerstwa Sprawiedliwości.

Pod koniec stycznia Ministerstwo Sprawiedliwości przedstawiło propozycje zmian Kodeksu karnego. Zakładają one zaostrzenie kar za najpoważniejsze przestępstwa, w tym likwidację osobnej kary 25 lat więzienia i wprowadzenie elastycznego wymiaru kar. Projekt zakłada również wprowadzenie bezwzględnego dożywocia, bez możliwości warunkowego zwolnienia, a także zaostrzenie kar do 30 lat więzienia.

Przedstawiając projekt Ministerstwo Sprawiedliwości argumentowało, że wyroki orzekane przez sądy wobec sprawców najcięższych zbrodni są znacznie niższe, niż orzeczenia sądów w innych krajach europejskich.

Bezwzględne dożywocie bez możliwości warunkowego zwolnienia miałoby być orzekane wobec sprawców, którzy są trwale niebezpieczni dla społeczeństwa. Taką karę sądy miałyby obligatoryjnie orzekać również wobec osób, które zostały w przeszłości skazane na dożywocie albo na 20 i więcej lat więzienia, a dopuściły się kolejnego przestępstwa, za które orzeczono wobec nich dożywocie.

Okres próby przy warunkowym zwolnieniu skazanych na dożywocie miałby zostać wydłużony. Obecnie wynosi on 10 lat, po zmianie okres próby dla skazanych na dożywocie będzie dożywotni. Czas przedawnienia karalności zabójstwa wzrósłby z 30 do 40 lat. Ponadto sądy mogłyby orzekać zakaz warunkowego zwolnienia przy skazaniu na dożywocie w wypadkach, gdy charakter i okoliczności czynu oraz właściwości osobiste sprawcy wskazują, iż jego pozostawanie na wolności spowoduje trwałe niebezpieczeństwo dla społeczeństwa.

Projekt wydłuża także z 25 do 35 lat okres, po którym skazani na „zwykłe”, a nie bezwzględne dożywocie mogą ubiegać się o warunkowe zwolnienie.

PAP/RIRM

drukuj