fot. https://www.gov.pl/

Min. Sprawiedliwości dogadało się ze związkami zawodowymi pracowników sądownictwa i prokuratury

Związki zawodowe pracowników sądownictwa i prokuratury zawarły porozumienie z Ministerstwem Sprawiedliwości. W sześciopunktowym dokumencie ustalono m.in., że jeszcze w tym roku na nagrody motywacyjne trafią środki w wysokości 6 proc. funduszu wynagrodzeń na 2021 r.

Ministerstwo Sprawiedliwości zadeklarowało też poparcie dla postulatu dwunastoprocentowego wzrostu wynagrodzeń zasadniczych pracowników sądownictwa powszechnego. [czytaj więcej]

Uzgodniono także zwiększenie liczby etatów urzędniczych i asystenckich w sądach powszechnych. W dokumencie poruszono również kwestię mobbingu w sądownictwie – mówiła Edyta Odyjas z NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury.

– Bardzo się cieszymy, że dogadaliśmy się z resortem sprawiedliwości, iż zespół działający przy Ministerstwie Sprawiedliwości zintensyfikuje swoje prace, a oprócz tego w jego skład zostaną przyjęte minimum dwie osoby, specjaliści np. z zakresu psychologii pracy. To bardzo ważne. Nasze badania „Temidy”, które publikujemy od lat, a do których nawiązujemy, są to badania naukowe wykazujące nieprawidłowości w naszym środowisku, które powodują ogniska mobbingu. Minister uwzględnia nasze badania i będzie przygotowywał profilaktykę i rekomendacje dla dyrektorów sądów. Zostaną one rozesłane po całej Polsce – powiedziała Edyta Odyjas.

W rozmowach zakończonych porozumieniem brali jeszcze udział przedstawiciele Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych oraz Forum Związków Zawodowych działających w wymiarze sprawiedliwości.

Pracownicy wymiaru sprawiedliwości od kilku miesięcy organizują akcje protestacyjne. Porozumienia nie podpisali członkowie związku „Ad Rem”, który organizuje przed gmachem resortu sprawiedliwości czerwone miasteczko namiotowe.

RIRM

drukuj