fot. flickr.com

Min. Rolnictwa: Nadzwyczajne wsparcie dla rolników poszkodowanych przez COVID-19

Ministerstwo Rolnictwa zapowiada uruchomienie nowego, jednorazowego instrumentu wsparcia dla rolników szczególnie poszkodowanych przez koronawirusa. Nabór wniosków ma ruszyć na przełomie sierpnia i września.

W odpowiedzi na epidemię do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dodany zostanie nowy typ operacji.

Będzie to jednorazowe wsparcie odpowiadające na problemy związane z płynnością finansową prowadzonej działalności rolniczej. Na działanie zaplanowano 273 mln euro, czyli ponad miliard złotych.

Szef resortu rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski mówi, że nabór wniosków ma ruszyć natychmiast po zakończeniu prac legislacyjnych dotyczących określenia warunków ubiegania się o pomoc.

– Ma pomóc tym grupom gospodarstw w branżach rolniczych, które zostały dotknięte koronawirusem. Oddziaływanie pandemii w nierówny sposób dotknęło różne typy gospodarstw, ale nie ma to na razie związku z epidemią i podstawową produkcją roślinną. Są działy gospodarki, które w dotkliwy sposób zostały koronawirusem dotknięte. Jest to przede wszystkim produkcja zwierzęca z dużym przeznaczeniem na eksport: mięso wołowe, drobiowe, wieprzowe oraz produkcja mleka i jego przetworów – zapewnia minister rolnictwa.

Według planu, wsparciem zostaną objęci rolnicy z sektorów takich jak bydło mięsne, krowy mleczne, prosięta, owce, kozy, drób rzeźny i nieśny oraz uprawa roślin ozdobnych. Wysokość środków będzie uzależniona od wielkości hodowli.

Zuzanna Dąbrowska /RIRM

drukuj