fot. twitter.com/jkardanowski

Min. J. K. Ardanowski: Rolnictwo stoi przed globalnymi wyzwaniami

Polskie rolnictwo stoi przed globalnymi wyzwaniami; trzeba wzmocnić jego pozycję na europejskim i światowym rynku – powiedział minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski. Niezbędne jest wspieranie eksportu polskiej żywności i poszukiwanie nowych rynków zbytu – dodał.

Minister przedstawił w czwartek na posiedzeniu sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi plany resortu rolnictwa na najbliższą kadencję.

„Czasy się zmieniają i to co było głównym obszarem aktywności przez dziesiątki lat komisji rolnictwa, np. stan przygotowania do akcji żniwnej, już nie jest aktualne, są nowe wyzwania. Polskie rolnictwo musi znaleźć jakieś odpowiedzi na te problemy” – mówił Jan Krzysztof Ardanowski.

Jego zdaniem, wśród najważniejszych jest obecnie wzmocnienie pozycji polskiego rolnictwa w ramach gospodarki globalnej i w ramach Unii Europejskiej.

Minister zapewnił, że rolnictwo jest priorytetem dla całego rządu, pod taką deklaracją podpisali się wszyscy ministrowie, premier a także prezydent. Świadczy o tym chociażby niedawno przyjęta przez Radę Ministrów Strategia Zrównoważonego Rozwoju Rolnictwa, Rybołówstwa i Obszarów Wiejskich do 2030 r.

„To pokazuje determinację w zmianach, które realizujemy” – podkreślił.

Dla Polski bardzo istotne jest wzmocnienie eksportu żywności. Nasz kraj jest „nadwyżkowym” jeżeli chodzi o tę produkcję, np. eksportujemy za granicę 80 proc. wołowiny, 60 proc. mięsa drobiowego i ok. 40 proc. mleka i jego przetworów, ogromne ilości warzyw, owoców i ich przetworów, nasiona rzepaku. Dlatego szukanie nowych rynków zbytu i utrzymanie się na dotychczasowych jest zadaniem całego rządu – zaznaczył minister.

Zapewnił, że pozycja Polski w Unii Europejskiej jest silna. Przypomniał, że komisarzem rolnictwa w nowej Komisji Europejskiej będzie Janusz Wojciechowski, którego poglądy w sprawach rolnictwa są zbieżne z polskim stanowiskiem. Janusz Wojciechowski m.in. opowiada się za zrównoważonym rozwojem rolnictwa i pomocą dla mniejszych gospodarstw.

„Przede wszystkim będzie to komisarz, który rozumie przemiany zachodzące w rolnictwie w tej części Europy” – dodał minister.

Jan Krzysztof Ardanowski podkreślił, że rząd jest zdeterminowany, by walczyć o wyrównanie dopłat bezpośrednich dla polskich rolników do poziomu europejskiego. Koszty produkcji są takie same, jak w krajach Europy Zachodniej – dodał.

Odnosząc się do spraw krajowych, minister zaznaczył, że jednym z najważniejszych zadań jest pomoc mniejszym gospodarstwom rolnym, by mogły produkować na rynek oraz przekonanie rolników do organizowania się, tak by ich pozycja rynkowa była silniejsza. Do istotnych spraw minister zaliczył wzmocnienie dialogu w rolnictwie między poszczególnymi organizacjami rolniczymi. Kluczową rolę w tym dialogu, jego zdaniem, będą pełniły Izby Rolnicze.

Poważnym wyzwaniem w najbliższych latach będzie przeciwdziałanie zmianom klimatycznym i ochrona środowiska – zaznaczył szef resortu rolnictwa. Chodzi głównie o zapobieganie klęsce suszy. Jak mówił, by pomóc rolnikom, uruchomiony został program nawodnień, ale na razie nie ma dużego zainteresowania takimi inwestycjami, choć co roku rolnicy narzekają na suszę.

Poinformował ponadto, że zmieni się struktura Ministerstwa Rolnictwa, tak by bardziej odpowiadała współczesnym problemom, m.in. powstanie departament, który zajmie się klimatem czy komórka ds. innowacji w rolnictwie. Podkreślił, że będzie ponadto kładł nacisk na poprawę funkcjonowania instytucji rolnych (m.in. ARiMR i KOWR).

PAP

drukuj