fot. PAP/Piotr Nowak

Min. J. Emilewicz: Widzimy wzmożoną aktywność w budownictwie i na rynku mieszkaniowym

Widzimy wzmożoną aktywność w budownictwie i na rynku mieszkaniowym; sprzyjająca pogoda wpłynie na bardzo dobre wyniki budownictwa w październiku. W miesiącu tym produkcja wzrośnie o ok. 6 proc. – prognozuje minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz.

Główny Urząd Statystyczny podał we wtorek, że produkcja budowlano-montażowa we wrześniu 2019 r. wzrosła o 7,6 proc. rdr, a w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosła o 12,7 proc. Analitycy ankietowani przez PAP Biznes spodziewali się wzrostu produkcji budowlano-montażowej we wrześniu rdr o 6,7 proc., a mdm wzrostu o 11,9 proc.

GUS przyniósł nam kolejną porcję dobrych danych z gospodarki. Wcześniej zarówno produkcja przemysłowa, jak i sprzedaż detaliczna wskazywały na to, że wrzesień był dobrym miesiącem dla aktywności zarówno przedsiębiorstw, jak i gospodarstw domowych. Dziś widzimy także wzmożoną aktywność w budownictwie i na rynku mieszkaniowym” – oceniła Jadwiga Emilewicz.

Te twarde dane, wraz z badaniem koniunktury, pozwalają na optymistyczną ocenę najbliższej przyszłości. Sprzyjające warunki pogodowe wpłyną na bardzo dobre wyniki w budownictwie, którego produkcja w październiku wzrośnie o ok. 6 proc.” – uważa szefowa MPiT.

W komunikacie MPiT zwrócono uwagę, że we wrześniu przedsiębiorstwa z branży budowlano-montażowej wykazały się znaczną aktywnością. Wzrost produkcji o 15,8 proc. (rdr) zanotowano w obiektach infrastrukturalnych (budowa obiektów inżynierii lądowej i wodnej) oraz o 5,3 proc. w budowie budynków. Niższą niż przed rokiem produkcję budowlaną odnotowano w przypadku specjalistycznych robót budowlanych (o 4,5 proc.).

Nieco lepsze od wstępnych oczekiwań wyniki w obszarze budownictwa infrastrukturalnego mogą świadczyć o możliwym utrzymaniu się relatywnie dobrego tempa inwestycji publicznych w całym III kw. 2019 r.” – uważa MPiT.

Dodano, że według wstępnych danych, w okresie styczeń-wrzesień 2019 r. oddano do użytkowania 145,6 tys. mieszkań, tj. o 12,2 proc. więcej niż przed rokiem. Szacuje się, że na koniec września 2019 r. w budowie pozostawało 828,6 tys. mieszkań, tj. o 3,2 proc. więcej niż w analogicznym okresie ub. roku. W ujęciu narastającym w okresie styczeń-wrzesień 2019 r. produkcja budowlano-montażowa wzrosła o 5,3 proc. Największy wzrost wystąpił w zakresie budowy obiektów infrastrukturalnych (o 8,7 proc.). Przedsiębiorstwa zajmujące się budową budynków odnotowały wzrost o 4,1 proc., a robotami specjalistycznymi odnotowały wzrost o 1,7 proc.

Optymizm płynie również z badania koniunktury. Ogólny wskaźnik syntetyczny koniunktury gospodarczej w październiku 2019 r. kształtuje się na poziomie wyższym od notowanego we wrześniu 2019 r. (101,0 wobec 100,2). Wyższym niż przed miesiącem poziom odnotowano w przypadku składowej dla przetwórstwa przemysłowego, zbliżony dla budownictwa i handlu detalicznego” – napisano.

W październiku 2019 roku, przy braku różnicy w liczbie dni roboczych, oczekujemy blisko 6 proc. wzrostu produkcji budowlanej (rdr). Czynnikiem sprzyjającym wysokiej aktywności sektora w bieżącym miesiącu mogą być relatywnie dobre warunki pogodowe” – podsumowano.

PAP

drukuj